» Uutisarkisto

Uutiset

Kentän kuulumisia

Vaasan Golfin kentällä on viime viikon aikana ruopattu keltaisen kentän väylien 4, 5, 6 & 9 lammet. Ruoppaus sujui suunnitellussa aikataulussa ja onnistui hyvin. Ruoppausmassat ovat väylien 4 ja 5 välisellä alueella, johon ne muotoillaan ja maisemoidaan alkukesän aikana. 9 väylän lammen ruoppausmassat on kuljetettu pois. Ruoppaustyö ja siitä tullut ruoppausmassa vaikuttavat kenttään esteettiesti, mutta peli-alueeseen ja pelaamiseen ruoppaustyö ei vaikuta.

Viheriöiden auraaminen lumesta ja hiekoitus on aloitettu ja suoritetaan tämän viikon aikana loppuun. Tällä toimenpiteellä pyritään nopeuttamaan jään sulamista viheriöiltä ja varmistamaan ettei jääpoltetta pääse syntymään viheriöille.