Anmälningen till vinters juniorgrupper är öppen!

Anmälningen till vinters juniorgrupper är öppen!

 

Vi kommer under vintersäsongen att hålla instruerade träningar för både hobby- samt tävlingsspelare i Vasa Golfs egen vinterträningshall. Starten är planerad till vecka 2 (2023) och vintersäsongen avslutas i mitten av maj månad.

Hobbygrupperna:

  • Grupperna är öppna för alla VaG juniormedlemmar (9-21v)
  • Som det ser ut nu kommer grupperna att ha träningar kvällstid på tisdagar och onsdagar (kan ännu ändras)
  • Ifall vi får samlat ihop tillräckligt med tjejer så kommer vi att ha en skild tjejgrupp på tisdagar (Katriina Patama agerar då som instruktör).
  • Mera information, samt anmälan: Mats Forsén (040-4820412) forsen.mats@gmail.com

Tävlingsgrupperna:

  • Som det ser ut nu kommer det att finnas två tävlingsgrupper i vinter, och båda grupperna tränar på onsdagar (kan ännu ändras).
  • Påminnelse: de som är med i en tävlingsgrupp har möjlighet att boka VaG simulatorn lördagar eller söndagar 13.00 – 15.00. Bokningarna via juniorernas Whatsapp grupp. Även juniorernas egen SkyTrak swing-analysator finns att bokas utanför juniorträningarna.
  • Tränarna i vinter kommer att vara Jonathan Nylén samt Conny Södergård.
  • Mera information, samt anmälan: Jonathan Nylén (050-5686895) jonathan@jngolf.fi.

Nu snabbt och anmäl er så att ni säkerställer en plats i grupperna!