Hälsningar från banan

Förra hösten byggdes nya sprinklersystem på banan och runt greenerna har området inte fullt återhämtat sig. Nu har området runt greenerna såtts (området med sand). Undvik att trampa på de insådda områdena.  

Master Plan hösten 2021

  Gula planhelheten kommer att få en stor grundförbättring. En del av greenerna kommer att fixas (1, 2, 5 och 6). Greenerna får sektorvis sprinkling, vilket betyder att greenarnas skötsel blir bättre och underhållet lättas i och med distansstyrning. Samtidigt kan vi garantera att vattnet räcker till. Alla 9 håls greener fixas under september-november. Fairway-sprinklingen […]