Tävlingskommitén informerar

Golfsäsongen i Vasa har börjat rulla på i bra fart. Alla banor och tjänster har öppnat och det är gott om spelare på banan. Tävlingssäsongen inleddes traditionellt med Kai Lehtosaari-tävlingen, som spelades 7.5. Efter detta har olika veckotävlingar ordnats under vardagarna och Open-tävlingar på helgerna. Deltagarantalet i varje tävling har varit stort, vilket tyder på […]