VD/Verksamhetsledare Arto Sirviös nyårsönskningar

År 2022   Det nya året 2022 kommer att ge mig möjlighet att fortsätta med idrotten. Jag har varit engagerad i idrott på olika nivåer och i olika kretsar under större delen av mitt liv. Det är en stor ära och en fantastisk ny möjlighet att tillträda tjänsten som verkställande direktör / verksamhetsledare för Vasa […]

Vasa Golfs rekryteringsprocess av en VD/Verksamhetsledare har gått i mål.

Vasa Golfs rekryteringsprocess av en VD/Verksamhetsledare har gått i mål. Vi hade många bra och erfarna sökande med mycket fin och mångsidig bakgrund som vi vill tacka för medverkandet i ansökningsprocessen.   Som ny VD/Verksamhetsledare börjar den 1.1.2022 Arto Sirviö. Arto har via sitt förflutna från idrott en mycket bred erfarenhet från idrottsledarskap samt ett […]

Aktuellt från banan

Framstående golfare Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som orsakas av arbete på banan. Botten av vägen som leder till golfbanan måste byggas om för att undvika frostskador i framtiden. Vi måste gräva upp och sätta nya baskonstruktioner på vägen. Arbetet kommer att utföras i juni eftersom de nya baskonstruktionerna måste sätta sig före […]