Enkät om klubb- och restaurangverksamheten vid Vasa Golf

Enkät om klubb- och restaurangverksamheten vid Vasa Golf

Nu har du möjligheten att påverka! Hurudan klubb- och restaurangverksamhet önskar du att Vasa Golf skulle erbjuda? Svara anonymt på enkäten och berätta för oss. Enkäten tar ca 2-5min att svara på, en del av frågorna är obligatoriska. Klubbkommitén, verksamhetsledaren och restaurang Fondis behandlar svaren tillsammans.

Feedbacken ger oss möjligheten att förbättra får verksmahet – tack i förväg till alla som svarar!
Svarstid 1.8-10.8.2022

SVARA PÅ ENKÄTEN HÄR!