toimisto@vag.fi

Oy Kråklund Golf Ab:n hallituksen järjestäymiskokous

Oy Kråklund Golf Ab:n hallituksen järjestäymiskokous

 

Oy Kråklund Golf AB:n yhtiökokouksessa 28.5.2002 hallitukseen valittiin;

Päivi Ekholm, Sari Kivelä, Björn Båsk, Esko Heikkinen, Mika Mäkisalo ja Petri Kuivamäki.

Uudistunut hallitus piti järjestäytymiskokouksen to 23.5.2022, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Petri Kuivamäki ja varapuheenjohtajaksi Mika Mäkisalo.

 

Hallitusten vastuualueet jakautuvat seuraavasti:

  • Päivi Ekholm, työsuhde- ja henkilöstöasiat
  • Sari Kivelä, palveluprosessit ja maksuliikenneratkaisut
  • Björn Båsk, juridiikka
  • Esko Heikkinen, it-infrastruktuuri ja tietoliikenneratkaisut sekä järjestelmä sopimukset
  • Mika Mäkisalo, Master Plan
  • Petri Kuivamäki, kumppanuudet ja yhteistyötahot