toimisto@vag.fi

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt

Vaasan Golf Ry:ssä noudatettavat kilpailusäännöt

Kilpailutoimikunnalla on oikeus muuttaa kilpailuja tai niiden sääntöjä kilpailukauden aikana.

 

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan golfin kansainvälisiä sääntöjä (Rules of Golf), joista Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen sääntökirjan. Lisäksi käytetään Suomen Golfliiton paikallissääntöjä ja kilpailumääräyksiä (HardCard2023_)

Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset. Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi Amatöörisäännöt ja Tasoitusmääräykset.

Ilmoittautuessaan Vaasan Golf ry:n järjestämään kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan myös Suomen Golfliiton vahvistamia sääntöjä ja määräyksiä, kuten liikunnan dopingmääräyksiä, eettisten arvojen tai reilun pelin periaatteita. Golfliiton hallituksella on pelaajan kotiseuran ja Vaasan Golf ry:n lisäksi rankaisuvalta kilpailussa tai sen yhteydessä tapahtuneisiin rikkeisiin.

Kuljetus

Toisin kuin paikallissäännöissä (hard card) mainitaan voi avoimissa kilpailuissa käyttää autoa kilpailukierroksen pelaamiseen lääkärintodistuksella, joka tulee esittää kilpailun järjestäjälle ennen kilpailun aloittamista. 

Tasoituksesta

Kilpailuissa käytettävä tarkan tasoituksen yläraja on 36, jos kilpailukohtaisissa määräyksissä muuta ei mainita. Ammattilaiset voivat osallistua seuran kilpailuihin, jos kilpailukohtaisissa määräyksissä muuta ei mainita. Ammattilaiset, joilla ei ole WHS-tasoitusta, pelaavat tasoituksella +3.

Pelattavasta tiistä ja kentistä

Kaikki kilpailut ovat avoimia ja pelataan klubitiiltä, ellei kilpailukohtaisissa säännöissä toisin ilmoiteta. Samassa sarjassa pelaavat kilpailijat pelaavat samalta tiiltä. Jos kilpailussa järjestetään juniorisarja, niin juniorit pelaavat punaiselta tiiltä, mikäli kilpailukohtaisissa määräyksissä ei toisin mainita. Kilpailijan pelitasoitus(slope) määräytyy pelattavan tiin perusteella.

70-vuotiaista alkaen tiin voi valita itse ilmoittamalla siitä kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Pelaajan valitessa lyhyemmän kentän hän ei voi osallistua paras scratch, pisin draivi ja lähimmäs lippua tms erikoiskilpailuihin. 

Kilpailuissa pelattava väyläyhdistelmä pyritään vahvistamaan viimeistään kilpailuilmoittautumisessa. Kilpailun johtajalla on oikeus muuttaa väyläyhdistelmää ennen kilpailua, jos olosuhteet niin vaativat.

Ilmoittautuminen

Seuran jäsenet – ilmoittautuminen tapahtuu omilla tunnuksilla Nexgolf -järjestelmän kautta, puhelimella caddiemasterille tai seuran ilmoitustaululla olevalle listalle.

Avoimien kilpailuiden ilmoittautuminen päättyy, ellei erikseen ilmoiteta, siten, että lauantain kilpailun päättymisaika on torstaina klo 14:00 ja sunnuntain perjantaina klo 14:00.

Vieraspelaajat – ilmoittautuminen ilmoitustaululle, puhelimitse caddiemasterille tai sähköpostilla toimisto@vag.fi

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu kilpailun johtajan hyväksymisellä, jos kilpailukohtaiset säännöt eivät sitä estä. Jälki-ilmoittautunut VaG:n jäsen maksaa kaksinkertaisen kilpailumaksun ja jälki-ilmoittautuneen pelaajan lähtöajan määrää aina kilpailun johtaja.

Peruutukset

Kilpailusta poisjäämiselle on oltava hyväksyttävä syy; esim. sairastuminen tai äkillinen perhetapahtuma. Huono sää tai sopimaton lähtöaika eivät ole hyväksyttäviä syitä. Poisjäämisestä tulee aina ehdottomasti ilmoittaa viimeistään tuntia ennen omaa lähtöaikaa kilpailun johtajalle tai caddiemasterille. Mikäli peruutusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti, pelaajaa voidaan rangaista viikon kilpailukiellolla ja edellytetään, että kilpailija suorittaa kilpailumaksun poisjäämästään kilpailusta.

Pelinopeus

Kokonaispeliaika kierroksella ei saa ylittää 4 tuntia 15 minuuttia. Ryhmä ei saa jäädä edellisestä ryhmästä yli väylänmitan. Reikäkohtainen aikataulu on kilpailun johtajalla/tuomarilla. Muuten noudatetaan sääntöä 5.6.

Kilpailun toimikunta

Kilpailua johtaa kilpailutoimikunnan nimittämä henkilö. Hän voi toimia myös kilpailun tuomarina. Kilpailun johtajan/tuomarin nimi on kilpailuinfossa. Henkilö ei voi samanaikaisesti toimia kilpailussa tuomarina ja pelaajana.

Pelin keskeyttäminen toimikunnan toimesta 

(Toimikunnan ohjeet 6E)

Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys

Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys

Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu

Tuloskorttien palautus ja kilpailutulosten vahvistaminen

Pelaajan on palautettava tuloskorttinsa kilpailukansliaan välittömästi kierroksen jälkeen. 

Kilpailuissa käytetään pääsääntöisesti sähköistä tuloskorttia (Nexgolf). Kilpailija on jättänyt tuloskortin hyväksymällä sen Nexgolf -järjestelmässä. Kilpailija voi käyttää myös paperista tuloskorttia, joka palautetaan kilpailukansliaan välittömästi kilpailukierroksen jälkeen.

Kilpailun tulos on vahvistettu jun se on jukaistu kaikkien kilpailijoiden pelattua kierroksensa loppuun. Julkaisu tapahtuu Nexgolf -järjestelmässä ja paperitulosteena kilpailukansliassa.

Ratkaisut tasatilanteissa 

Lyöntipeli ja pistebogey

Tasoituksellisessa lyöntipelissä ja pistebogey-kilpailussa tasatuloksen sattuessa on voittaja pelaaja, jolla on alhaisin tarkka tasoitus, ellei kilpailukohtaisissa säännöissä toisin mainita.

Tasoituksettomassa kilpailussa ratkaistaan voittaja aina matemaattisella menetelmällä, elleivät kilpailukohtaiset säännöt muuta määrää.

Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä, ratkaistaan tasatulokset aina väylien numerojärjestyksen mukaan.

Reikäpeli

Jos reikäpeli on tasatilanteessa ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä, alkaen aloitusreiältä, kunnes voittaja selviää, elleivät kilpailukohtaiset säännöt muuta määrää. Tasoituksellisessa reikäpelissä tasoitukset astuvat uudelleen voimaan.

Kilpailujen tasoitusryhmät, jollei kilpailukohtaisissa määräyksissä toisin mainita

Kilpailuissa on normaalisti kaksi sarjaa:

 • A-sarja, tasoituksellinen lyöntipeli (tasoituksesta riippumatta)
 • B-sarja, tasoituksellinen pistebogey (tasoituksesta riippumatta)

Jos ilmoittauduttaessa ei mainita sarjaa, sijoitetaan henkilö automaattisesti A-sarjaan. Juniori-ikäinen voi valita pelaako hän yleisessä tai juniorisarjassa. Mikäli kilpailuun osallistuu vähintään 5 junioria, pelataan oma juniorisarja ja mikäli kilpailukohtaiset säännöt eivät sitä estä. Tällöin juniori ottaa osaa joko avoimeen tai juniorisarjaan.

Palkinnot

Kilpailuissa palkitaan normaalisti, pelaajamääristä riippuen, ennalta määrätty määrä pelaajia. Lisäksi pyritään palkitsemaan aina paras scratch-tulos A-sarjan tuloksien perusteella. Mikäli palkittujen joukossa ei ole naispelaajaa, palkitaan kilpailun paras nainen hcp-tuloksen perusteella kaikki sarjat huomioiden, ellei kilpailukohtaisissa säännöissä toisin mainita. Kilpailija voi saada vain yhden palkinnon per kilpailu, erikoispalkintoja lukuun ottamatta.

Vaasan Golf ry käyttää Suomen Golfliiton paikallissääntöjä (Hard Card)

Linkki paikallissääntöihin: HardCard2022

Säännöt

 1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, joiden kotiseura on Vaasan Golf ja joiden tasoitusta ylläpidetään Vaasan Golf ry:n toimesta. Kilpailuun saavat osallistua myös ammattilaiset.
 2. Miesten kilpailu on 54 reiän tasoitukseton lyöntipeli, jossa kaikki pelaavat ensimmäisenä päivänä 36 reikää ja toisena päivänä jatkavat 32 parasta ja samalla tuloksella olevat, pelaten 18 reikää. Kilpailu pelataan taka-tiiltä.
 3. Toisen päivän lähtöjärjestys on käänteinen paremmuusjärjestys.
 4. Voittaja ratkaistaan tasatilanteessa pelaamalla ”sudden death” uusintareikä kerrallaan. Muut sijat ratkaistaan matemaattisella menetelmällä.
 5. Naiset pelaavat 36 reiän tasoituksettoman lyöntipelin naisten takatiiltä, ensimmäisenä päivänä 18 reikää ja toisena 18 reikää. Tasatilanteessa voittaja ratkaistaan kuten miesten kilpailussa.
 6. Seniorit pelaavat omat kilpailunsa ikäryhmittäin pelaten 18 + 18 reikää klubitiiltä. Sekä miesten että naisten sarjat määräytyvät viiden ikävuoden välein ja kussakin sarjassa on oltava vähintään 5 pelaajaa. Jos ilmoittautuneita johonkin sarjaan on vähemmän, yhdistetään se seuraavaan alemman ikäryhmän sarjaan. Alimpien ikäryhmien (M50 ja N50) sarjat kuitenkin pelataan osallistujamääristä riippumatta. Senioreiden mestaruuskilpailussa naisille järjestetään myös hcp-sarja kaikissa ikäryhmissä. Mestaruudet jaetaan kuitenkin vain scratch-sarjan voittajille.
 7. Mid-mestaruus ratkaistaan samanaikaisesti seniorimestaruuskilpailujen aikana 18 + 18 reiän kilpailuna. Kilpailu pelataan taka-tiiltä. Sarja pelataan osallistujamäärästä riippumatta.
 8. Tasatilanteessa myös näiden kilpailujen voittajat ratkaistaan ”sudden death” menetelmällä.
 9. Juniorit pelaavat oman kilpailunsa eri aikana, omien sarjojen puitteissa.

Säännöt

 1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, myös ammattilaiset.
 2. Kilpailu pelataan tasoituksettomana kilpailuna takatiiltä.
 3. Kilpailun karsinta pelataan 18 reiän tasoituksettomana lyöntipelinä kilpailuohjelman mukaisena päivänä.
 4. Karsinnan 16 parasta jatkavat sijoitettuna kaavion mukaan ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti.
 5. Jos pelaajat eivät pääse yhteisymmärrykseen peliajasta ilmoitetussa aikataulussa, niin kilpailun tuomari määrää peliajan. Mikäli pelaaja ei saavu paikalle, on hän hävinnyt ottelun. Jos kumpikaan ei ole paikalla, niin molemmat hylätään.

Säännöt

 1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, myös ammattilaiset.
 2. Kilpailut pelataan tasoituksellisena reikäpelinä CUP-muotoisena.
 3. Tasoituslyönnit annetaan tasoituseron perusteella. Mikäli pelaajien tasoitukset ovat esim.11 ja 17, saa korkeamman tasoituksen omaava pelaaja 6 ”vaikeammalla” väylällä yhden lyönnin eteen.
 4. Tasatuloksen sattuessa jatketaan peliä 1 väylältä reikä kerrallaan kunnes jompikumpi pelaaja on voittanut reiän. Tasoituslyönnit saadaan ja annetaan samoin kuin varsinaisella pelikierroksella.
 5. Jos pelaajat eivät pääse yhteisymmärrykseen peliajasta ilmoitetussa aikataulussa, niin kilpailun tuomari määrää peliajan. Mikäli pelaaja ei saavu paikalle, on hän hävinnyt ottelun. Jos kumpikaan ei ole paikalla, niin molemmat hylätään.

VaG viikkokilpailu (Torstaikilpailu)

 1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, myös ammattilaiset.
 2. VaG viikkokilpailujen kilpailupäivät on merkitty kilpailukalenteriin.
 3. Kilpailussa on kolme sarjaa (A) miehet lyöntipeli HCP, tee: valkoinen; (B) miehet pistebogey HCP, tee: keltainen; (C) Naiset  pistebogey HCP, tee: punainen.
 4. Maksimi pelitasoitus kaikissa sarjoissa on 36. A-sarjassa on käytössä reikäkohtainen maksimitulos kaksi kertaa par.
 5. Kilpailupäivänä on vapaat lähtöajat. Osallistuminen ja kilpailusarja tulee ilmoittaa sekä maksaa caddiemastreille ennen kierrosta.
 6. Merkitsijän on oltava mukana koko kilpailukierroksen ajan, mutta merkitsijän ei tarvitse itse osallistua kilpailuun.
 7. Allekirjoitettu tuloskortti tulee jättää heti pelin jälkeen caddiemasterille tai toimiston ollessa kiinni toimiston lukittuun postilaatikkoon.
 8. Jokaisen viikkokilpailun sarjojen voittajat palkitaan tuotepalkinnoilla ja kokonaiskilpailussa jokaisen sarjan voittaja palkitaan kauden 2022 ilmaisella kausimaksulla.
 9. Miehet voivat vapaasti osallistua joko (A) tai (B) sarjaan, viikkokilpailuun voi kuitenkin osallistua vain kerran kilpailupäivän aikana.
 10. Tilanteessa, jossa henkilö mahdollisesti voittaisi kokonaiskilpailun molemmissa sarjoissa, henkilö määritetään (A)-sarjan voittajaksi ja (B)-sarjan voittajaksi nousee kokonaispisteissä toisena oleva henkilö.
 11. Viimeisen viikkokilpailun jälkeen ratkaistaan jokaisen sarjan kokonaiskilpailujen voittajat ottamalla huomioon kuuden (6) parhaan kierroksen tulokset sarjoittain seuraavasti (A)-sarja: pienin yhteenlaskettu lyöntimäärä; (B)-sarja: suurin yhteenlaskettu bogeypistemäärä; (C)-sarja: suurin yhteenlaskettu bogeypistemäärä. Kilpailijalla tulee olla vähintään kuusi (6) hyväksyttyä kilpailutulosta, jotta tulokset huomioidaan kokonaiskilpailussa.
 12. Tasatuloksessa palkinto jaetaan.

Kilpailutoimikunta voi tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa oheisia sääntöjä kilpailukauden aikana.

Senioreiden viikkokilpailu (Tiistaikilpailu)

Kilpailut pelataan pääsääntöisesti tiistaisin (tarkista poikkeavat kilpailukohtaiset määräykset). Vaasassa pelattavat senioreiden seuraottelut ovat myös viikkokilpailuja.

Pelimuotona on naissenioreilla pistebogey. Miehillä lyöntipeli, jossa huomioidaan ns. maksimi tulos, joka on par +5 (muutos 2023). Poikkeuksena päätösscramble.

Tiipaikkana on normaali klubitee, miehillä keltainen ja naisilla punainen. Tämä voi vaihdella kilpailumäärityksen mukaisesti. Pelaajalla on ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisuus valita ns. valinnainen tii, mikäli kilpailummärityksissä on näin sallittu. Tämä valinta on mahdollista naisilla yli 70v ja miehillä yli 70v. Huom! Naisilla tällöin myös vaihtoehtona ns.rosatii.

 

Osakilpailuissa palkitaan kolme parasta  miespelaajaa ja kaksi naispelaajaa. Lisäksi palkitaan paras scratch miehissä.

Kokonaiskilpailussa palkitaan vähintään kymmeneen osakilpailuun osallistuneista naisista viisi parasta ja miehistä seirsemän parasta. Tasatuloksissa pätee alempi tasoitus. (Kokonaiskilpailun päättymisen jälkeen määrätty tasoitus). Lisäksi arvotaan erikoispalkinto vähintään 10 osakilpailuun osallistuneiden kesken.

Erikoiskilpailuja järjestetään kuukausittain ja näissä kilpailuissa avataan aina samoilta tiipaikoilta. Tiipaikka määritetään kilpailukohtaisesti.

9-REIÄN TIISTAIKILPAILU

Tiistainkilpailun yhteydessä on mahdollisuus pelata vain 9-reiän kilpailu.

Tämä tapahtuu pääsääntöisesti ns.irtoysillä. Kilpailuun pätevät samat ilmoittautumismnenettelyt kuin normaalissa kisassa. Kisassa palkitaan vain voittaja- ja pelimuotona on lyöntipeli maksimituloksella +5. Kisassa on vain yksi sarja  (sama miehillä ja naisilla).

PELIMAKSUT JA ILMOITTAUTUMINEN

Lähdöt alkavat klo 7.30 ja ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä klo 14:00. Ilmoittautumisen ajankohta koskee myös yhteislähtöjä. Pelaajilla, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua aamulähtöihin, voivat ilmoittautua samojen ilmoittautumisajankohtien mukaisesti. Nämä pelaajat arvotaan klo 16.00 ja tämän jälkeisiin lähtöihin. Lähtöaikojen toivomuksista huomioidaan ainoastaan ns. aikainen tai myöhäinen lähtö. Lähtöaikatoivetta ei tarvitse ilmoittaa, jolloin arvonta suorittaa lähtöajan automaattisesti normien mukaan. Jälki-ilmoittautumiset hyväksytään vain jo arvottujen lähtöjen ryhmiin, mikäli niissä tilaa on. Omia ryhmiä ei sallita. Merkitsijäksi hyväksytään vain samassa kilpailussa oleva seniori.

Lähtöarvonta suoritetaan ilmoittautumisajan jälkeen ja arvotut ryhmät tulee golfsääntöjen mukaisesti säilyttää.

Mikäli kilpailija ilman pätevää syytä jää saapumatta kilpailupaikalle, tulee hänen kuitenkin suorittaa kilpailumaksun ja hän menettää osallistumismahdollisuuden seuraavaan seniorikilpailuun. Huono ilma tai epämiellyttävä peliseura ei ole pätevä syy. Ollakseen asianmukainen on peruutus tehtävä viimeistään tunti ennen omaa lähtöä.

OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuihin voivat osallistua VaG:n seniorijäsenet. Korkein sallittu tasoitus miehillä on 36. Yli 36 tasoituksen omaavat naisseniorit pelaavat normaalin tasoituksensa mukaisesti.

Näitä sääntöjä voi senioritoimikunta tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa.

VaG:n Scramble säännöt
1. Scramble on joukkuekilpailu.
2. Laskettu tasoitus ryhmälle on joko 25,15 tai 10 %, joka lasketaan yhteenlasketusta
pelitasoituksesta. Tasoitus rajataan pienimpään pelitasoitukseen.
3. Kilpailu voidaan pelata joko pistebogeyna tai lyöntipelinä.
4. Pelissä joukkueen kaikki pelaajat avaavat ja joukkue valitsee pallon, jonka haluaa
pelata seuraavaksi.
5. Joukkue valitsee pelattavan pallon ja sen paikka merkitään pallon viereen. Valitun
pallon omaava pelaaja lyö ensimmäisen jatkolyönnin. Muut joukkueen
pelaajat pudottavat pallonsa enintään mailanmitan päähän, ei kuitenkaan
lähemmäksi lippua ja suorittavat omat lyöntinsä. Jatkolyöntien suorittavien
henkilöiden on pudotettava pallo kaikkialla pelialueella. Mikäli peliä jatketaan
estealueelta tai bunkkerista, on jatkolyöntien suorittavien
henkilöiden pudotettava pallo estealueelle tai bunkkeriin.
6. Jatkossa valitaan jälleen pelattava pallo ja sama menetelmä jatkuu aina reikään
saakka.
7. Viheriöillä jatkolyöntien suorittavien henkilöiden on asetettava pallo valitun pallon
alkuperäiselle paikalle.
8. Viheriöllä ryhmän muut jäsenet eivät saa seisoa puttilinjalla tai sen jatkeella
pelaajan putatessa.
Huomiota scramblesta
Scramblesta on lukuisia eri versioita eikä mikään niistä ole virallinen, joten varmista aina
ennen scramble-kilpailua säännöt ja tasoitusjärjestelmä.
Pelinä scramble on hidas pelimuoto, joten muistakaa varata riittävästi aikaa, juomaa ja
hyvää pelihuumoria.