caddiemaster@vag.fi

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt

Vaasan Golf Ry:ssä noudatettavat kilpailusäännöt

Kilpailutoimikunnalla on oikeus muuttaa kilpailuja tai niiden sääntöjä kilpailukauden aikana.

 

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan golfin kansainvälisiä sääntöjä (Rules of Golf), joista Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen sääntökirjan. Lisäksi käytetään Suomen Golfliiton paikallissääntöjä ja kilpailumääräyksiä (HardCard2024-FIN-PDF )

Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset. Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat lisäksi Amatöörisäännöt ja Tasoitusmääräykset.

Ilmoittautuessaan Vaasan Golf ry:n järjestämään kilpailuun pelaaja sitoutuu noudattamaan myös Suomen Golfliiton vahvistamia sääntöjä ja määräyksiä, kuten liikunnan dopingmääräyksiä, eettisten arvojen tai reilun pelin periaatteita. Golfliiton hallituksella on pelaajan kotiseuran ja Vaasan Golf ry:n lisäksi rankaisuvalta kilpailussa tai sen yhteydessä tapahtuneisiin rikkeisiin.

Kuljetus

Toisin kuin paikallissäännöissä (hard card) mainitaan voi avoimissa kilpailuissa käyttää autoa kilpailukierroksen pelaamiseen kilpailukohtaisten määräysten niin salliessa tai lääkärintodistuksella, joka tulee esittää kilpailun järjestäjälle ennen kilpailun aloittamista.

Tasoituksesta

Kilpailuissa käytettävä tarkan tasoituksen yläraja on 36, jos kilpailukohtaisissa määräyksissä muuta ei mainita. Ammattilaiset voivat osallistua seuran kilpailuihin, jos kilpailukohtaisissa määräyksissä muuta ei mainita. Ammattilaiset, joilla ei ole WHS-tasoitusta, pelaavat tasoituksella +3.

Pelattavasta tiistä ja kentistä

Kaikki kilpailut ovat avoimia ja pelataan klubitiiltä, ellei kilpailukohtaisissa säännöissä toisin ilmoiteta. Samassa sarjassa pelaavat kilpailijat pelaavat samalta tiiltä. Jos kilpailussa järjestetään juniorisarja, niin juniorit pelaavat punaiselta tiiltä, mikäli kilpailukohtaisissa määräyksissä ei toisin mainita. Kilpailijan pelitasoitus(slope) määräytyy pelattavan tiin perusteella.

70-vuotiaista alkaen tiin voi valita itse ilmoittamalla siitä kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Pelaajan valitessa lyhyemmän kentän hän ei voi osallistua paras scratch, pisin draivi ja lähimmäs lippua tms erikoiskilpailuihin. 

Kilpailuissa pelattava väyläyhdistelmä pyritään vahvistamaan viimeistään kilpailuilmoittautumisessa. Kilpailun johtajalla on oikeus muuttaa väyläyhdistelmää ennen kilpailua, jos olosuhteet niin vaativat.

Ilmoittautuminen

Seuran jäsenet – ilmoittautuminen tapahtuu omilla tunnuksilla Nexgolf -järjestelmän kautta, puhelimella caddiemasterille tai sähköpostilla caddiemaster@vag.fi.

Avoimien kilpailuiden ilmoittautuminen päättyy, ellei erikseen ilmoiteta, siten, että lauantain kilpailun päättymisaika on torstaina klo 14:00 ja sunnuntain perjantaina klo 14:00.

Vieraspelaajat –  puhelimitse caddiemasterille tai sähköpostilla toimisto@vag.fi

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu kilpailun johtajan hyväksymisellä, jos kilpailukohtaiset säännöt eivät sitä estä. Jälki-ilmoittautunut VaG:n jäsen maksaa kaksinkertaisen kilpailumaksun ja jälki-ilmoittautuneen pelaajan lähtöajan määrää aina kilpailun johtaja.

Peruutukset

Kilpailusta poisjäämiselle on oltava hyväksyttävä syy; esim. sairastuminen tai äkillinen perhetapahtuma. Huono sää tai sopimaton lähtöaika eivät ole hyväksyttäviä syitä. Poisjäämisestä tulee aina ehdottomasti ilmoittaa viimeistään tuntia ennen omaa lähtöaikaa kilpailun johtajalle tai caddiemasterille. Mikäli peruutusta ei ole tehty ohjeiden mukaisesti, pelaajaa voidaan rangaista viikon kilpailukiellolla ja edellytetään, että kilpailija suorittaa kilpailumaksun poisjäämästään kilpailusta.

Pelinopeus

Kokonaispeliaika kierroksella ei saa ylittää 4 tuntia 15 minuuttia. Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailun aikataulusta tai, muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän ollessa, enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Reikäkohtainen aikataulu on kilpailun johtajalla/tuomarilla. Muuten noudatetaan sääntöä 5.6.

Kilpailun toimikunta

Kilpailua johtaa kilpailutoimikunnan nimittämä henkilö. Hän voi toimia myös kilpailun tuomarina. Kilpailun johtajan/tuomarin nimi on kilpailuinfossa. Henkilö ei voi samanaikaisesti toimia kilpailussa tuomarina ja pelaajana.

Pelin keskeyttäminen toimikunnan toimesta 

(Toimikunnan ohjeet 6E)

Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys

Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys

Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu

Tuloskorttien palautus ja kilpailutulosten vahvistaminen

Pelaajan on palautettava tuloskorttinsa kilpailukansliaan välittömästi kierroksen jälkeen. 

Kilpailuissa käytetään pääsääntöisesti sähköistä tuloskorttia (Nexgolf). Kilpailija on jättänyt tuloskortin hyväksymällä sen Nexgolf -järjestelmässä. Kilpailija voi käyttää myös paperista tuloskorttia, joka palautetaan kilpailukansliaan välittömästi kilpailukierroksen jälkeen.

Kilpailun tulos on vahvistettu kun, se on julkaistu kaikkien kilpailijoiden pelattua kierroksensa loppuun. Julkaisu tapahtuu Nexgolf -järjestelmässä ja paperitulosteena kilpailukansliassa.

Ratkaisut tasatilanteissa 

Lyöntipeli ja pistebogey

Tasoituksellisessa lyöntipelissä ja pistebogey-kilpailussa tasatuloksen sattuessa on voittaja pelaaja, jolla on alhaisin tarkka tasoitus, ellei kilpailukohtaisissa säännöissä toisin mainita.

Tasoituksettomassa kilpailussa ratkaistaan voittaja aina matemaattisella menetelmällä, elleivät kilpailukohtaiset säännöt muuta määrää.

Mikäli kilpailussa on lähdetty kahdelta tai useammalta tiiltä, ratkaistaan tasatulokset aina väylien numerojärjestyksen mukaan.

Reikäpeli

Jos reikäpeli on tasatilanteessa ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä, alkaen aloitusreiältä, kunnes voittaja selviää, elleivät kilpailukohtaiset säännöt muuta määrää. Tasoituksellisessa reikäpelissä tasoitukset astuvat uudelleen voimaan.

Kilpailujen tasoitusryhmät, jollei kilpailukohtaisissa määräyksissä toisin mainita

Kilpailuissa on normaalisti kaksi sarjaa:

 • A-sarja, tasoituksellinen lyöntipeli (tasoituksesta riippumatta)
 • B-sarja, tasoituksellinen pistebogey (tasoituksesta riippumatta)

Jos ilmoittauduttaessa ei mainita sarjaa, sijoitetaan henkilö automaattisesti A-sarjaan. Juniori-ikäinen voi valita pelaako hän yleisessä tai juniorisarjassa. Mikäli kilpailuun osallistuu vähintään 5 junioria, pelataan oma juniorisarja ja mikäli kilpailukohtaiset säännöt eivät sitä estä. Tällöin juniori ottaa osaa joko avoimeen tai juniorisarjaan.

Palkinnot

Kilpailuissa palkitaan normaalisti, pelaajamääristä riippuen, ennalta määrätty määrä pelaajia.

Paras scratch tulos palkitaan aina, mikäli kilpailussa ei ole omaa scratch sarjaa.

Mikäli palkittujen joukossa ei ole naispelaajaa, palkitaan kilpailun paras nainen  lyöntipeli hcp-tuloksen perusteella kaikki sarjat huomioiden, ellei kilpailukohtaisissa säännöissä toisin mainita.

Kilpailija voi saada vain yhden palkinnon per kilpailu, erikoispalkintoja lukuun ottamatta.

Vaasan Golf ry käyttää Suomen Golfliiton paikallissääntöjä (Hard Card)

Linkki paikallissääntöihin: HardCard2022

Säännöt

 1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, joiden kotiseura on Vaasan Golf ja joiden tasoitusta ylläpidetään Vaasan Golf ry:n toimesta. Kilpailuun saavat osallistua myös ammattilaiset.
 2. Kilpailu on kolmipäiväinen 54-reiän tasoitukseton lyöntipeli ja se pelataan takatiiltä.
 3. Ensimmäisen päivänä miehet ja naiset voivat pelata samoissa ryhmissä ja lähtöaikaan voi esittää perustellun toivomuksen.
 4. Toisen ja kolmannen päivän lähtöjärjestys on käänteinen paremmuusjärjestys. Miehet ja naiset pelaavat omissa ryhmissään. Kolmantena päivänä molemmissa sarjoissa pelaavat 32 parasta ja samalla tuloksella olevat.
 5. Voittaja ratkaistaan tasatilanteessa pelaamalla ”sudden death” uusintareikä kerrallaan. Muut sijat ratkaistaan matemaattisella menetelmällä.
 6. Seniorit pelaavat omat kilpailunsa ikäryhmittäin pelaten 18 + 18 reikää klubitiiltä. Sekä miesten että naisten sarjat määräytyvät viiden ikävuoden välein ja kussakin sarjassa on oltava vähintään 5 pelaajaa. Jos ilmoittautuneita johonkin sarjaan on vähemmän, yhdistetään se seuraavaan alemman ikäryhmän sarjaan. Alimpien ikäryhmien (M50 ja N50) sarjat kuitenkin pelataan osallistujamääristä riippumatta. 
 7. Mid-mestaruus ratkaistaan samanaikaisesti seniorimestaruuskilpailujen aikana 18 + 18 reiän kilpailuna. Kilpailu pelataan taka-tiiltä. Sarja pelataan osallistujamäärästä riippumatta.
 8. Tasatilanteessa myös näiden kilpailujen voittajat ratkaistaan ”sudden death” menetelmällä.
 9. Juniorit pelaavat oman kilpailunsa eri aikana, omien sarjojen puitteissa.
 10. Mestaruuskisojen kaikissa sarjoissa palkitaan kolme parasta pelaajaa.

Säännöt

 1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, myös ammattilaiset.
 2. Kilpailu pelataan tasoituksettomana kilpailuna takatiiltä.
 3. Osallistujamäärä on rajoitettu 32 pelaajaan, jotka karsitaan tasoitusjärjestyksessä.
 4. Ottelut pelataan ennalta määrätyn kaavion mukaisesti ja jokaiselle kierrokselle on määrätty viimeinen pelipäivä.
 5. Jos pelaajat eivät pääse yhteisymmärrykseen peliajasta ilmoitetussa aikataulussa, niin kilpailun tuomari määrää peliajan kierroksen viimeiselle pelipäivälle. Mikäli pelaaja ei saavu paikalle, on hän hävinnyt ottelun. Jos kumpikaan ei ole paikalla, niin molemmat hylätään.  

Säännöt

 1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, myös ammattilaiset.
 2. Kilpailut pelataan tasoituksellisena reikäpelinä CUP-muotoisena.
 3. Tasoituslyönnit annetaan tasoituseron perusteella. Mikäli pelaajien tasoitukset ovat esim.11 ja 17, saa korkeamman tasoituksen omaava pelaaja 6 ”vaikeammalla” väylällä yhden lyönnin eteen.
 4. Tasatuloksen sattuessa jatketaan peliä 1 väylältä reikä kerrallaan kunnes jompikumpi pelaaja on voittanut reiän. Tasoituslyönnit saadaan ja annetaan samoin kuin varsinaisella pelikierroksella.
 5. Jos pelaajat eivät pääse yhteisymmärrykseen peliajasta ilmoitetussa aikataulussa, niin kilpailun tuomari määrää peliajan. Mikäli pelaaja ei saavu paikalle, on hän hävinnyt ottelun. Jos kumpikaan ei ole paikalla, niin molemmat hylätään.

VaG viikkokilpailu (Torstaikilpailu)

1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, myös ammattilaiset.

2. VaG viikkokilpailujen kilpailupäivät on merkitty kilpailukalenteriin.

3. Kilpailussa on kaksi sarjaa, (A) lyöntipeli HCP backtee ja (B) pistebogey HCP klubitee.

4. 70-vuotiaista alkaen tiin voi valita itse ilmoittamalla siitä kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Pelaajan valitessa lyhyemmän kentän hän ei voi osallistua paras scratch, pisin draivi ja lähimmäs lippua tms. erikoiskilpailuihin.

5. Maksimi pelitasoitus kaikissa sarjoissa on 36. A-sarjassa on käytössä reikäkohtainen maksimitulos kaksi kertaa par.

6. Kilpailupäivänä on vapaat lähtöajat. Osallistuminen ja kilpailusarja tulee ilmoittaa sekä maksaa caddiemasterille ennen kierrosta.

7. Merkitsijän on oltava mukana koko kilpailukierroksen ajan, mutta merkitsijän ei tarvitse itse osallistua kilpailuun.

8. Allekirjoitettu tuloskortti tulee jättää heti pelin jälkeen caddiemasterille tai toimiston ollessa kiinni toimiston lukittuun postilaatikkoon.

9. Molempien sarjojen kokonaiskilpailun kolme parasta palkitaan tuotepalkinnolla tai lahjakortilla

10. Yksittäisen viikkokisan voittajat molemmissa sarjoissa palkitaan tuotepalkinnolla tai lahjakortilla. Lisäksi palkitaan paras scratch ja paras nainen (HCP lyöntipelituloksen perusteella). Paras scratch ja nainen palkinnoissa huomioidaan molemmat sarjat ja sama henkilö ei voi saada kahta palkintoa. Viikkokilpailuun voi osallistua vain kerran kilpailupäivän aikana.

11. Tasatuloksen sattuessa scratch tuloksissa A-sarjan voittajalla on etu B-sarjaan nähden. Muuten normaali ratkaisu tasatuloksen sattuessa.

12. Sama henkilö ei voi saada palkintoa molemmissa sarjoissa. Viimeisen viikkokilpailun jälkeen ratkaistaan jokaisen sarjan kokonaiskilpailujen voittajat ottamalla huomioon kuuden (6) parhaan kierroksen tulokset sarjoittain seuraavasti (A)-sarja: pienin yhteenlaskettu lyöntimäärä; (B)-sarja: suurin yhteenlaskettu bogeypistemäärä; Kilpailijalla tulee olla vähintään kuusi (6) hyväksyttyä kilpailutulosta, jotta tulokset huomioidaan kokonaiskilpailussa.

13. Tasatuloksessa palkinnot jaetaan finaalikisan tulosten perusteella. Jos tasatuloksessa olevat eivät osallistu finaalikisaan, niin palkinto jaetaan.

 

Senioreiden viikkokilpailu (Tiistaikilpailu)

Kilpailut pelataan pääsääntöisesti tiistaisin. (Tarkista poikkeavat kilpailukohtaiset määräykset). Vaasassa pelattavat seuraottelut ovat myös viikkokilpailuja.

Maksimitasoitus kaikissa sarjoissa 54. (poikkeus miesten alempi sarja).

Auton käyttö on sallittu kaikissa sarjoissa, ilman lääkärintodistusta.

PELIMUODOT

Naiset – Pelimuotona vuoroviikoin pistebogey ja lyöntipeli (maksimitulos par +5). 10-kisassa lasketaan 5 lyöntipeli- ja 5 pistebogeytulosta.

Miehet – Pelimuotona vuoroviikoin pistebogey ja lyöntipeli (maksimitulos par +5).

 • Sarja jaetaan kahteen osaan tasoituksen perusteella, A-sarja (0–19,9), B-sarja (20–54).
 • Alemman tasoituksen sarjassa tii pääsääntöisesti keltainen, mutta yli 70-vuotiaat voivat valita tiin.
 • Korkeamman tasoituksen sarjassa kaikki saavat valita tiin.
 • Molemmissa sarjoissa voidaan myös pelata kisoja, joissa tii on kaikilla sama. (Seuraottelut)
 • 10-kisa lasketaan tulosten perusteella yhtenä sarjana käsittäen molemmat pelattavat sarjat. Mukaan lasketaan 5 pistebogey- ja 5 lyöntipelitulosta.
 • Lisäksi pelataan SCR-sarja siten, että jokaisessa viikkokilpailussa 10 parasta scr-tulosta ”normaali” -tiiltä pelattuna saavat ”formula” pisteitä. (Voittaja 12, toinen 10 jne. 8,7,6,5,4,3,2,1). Kokonaiskilpailuun lasketaan 10 parasta tulosta. Kauden päätteeksi palkitaan paras/parhaat scr-pelaaajat.

9-reiän kisa – Pelimuotona pistebogey

 • Kaikki saavat valita tiin

Yleistä

 • Osakilpailuissa palkitaan kaksi parasta miestä kummassakin sarjassa ja naisissa kaksi parasta. Lisäksi palkitaan paras scratch miehissä. 9-reiän kisassa palkitaan paras.
 • Kokonaiskilpailuissa palkitaan kauden jälkeen, vähintään kymmeneen osakilpailuun osallistuneista, naisista viisi ja miehistä seitsemän parasta. Tasatuloksissa pätee alempi tasoitus. (Kokonaiskilpailun päättymisen jälkeen määrätty tasoitus). Lisäksi arvotaan erikoispalkinto 10 osakilpailuun osallistuneiden kesken.
 • Erikoiskilpailuja järjestetään, näissä kilpailuissa avataan aina samoilta tiipaikoilta. Tiipaikka määritetään kilpailukohtaisesti.

Pelimaksut ja ilmoittautuminen

 • Pelimaksu 18r kisa 7 € ja 9-reiän kisa 4 €
 • Maksu suoritetaan ennen lähtöä
 • Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä klo 14:00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava pelattava tii, mikäli se on mahdollista valita.
 • Lähtötoiveena on mahdollista valita aikainen tai myöhäinen. Ellei halua toivetta voi sen jättää tekemättä, jolloin arvonta pätee sellaisenaan. Lähtötoiveena on lisäksi ”ilta”-toivomus. Jälki-ilmoittautuminen sallitaan vain arvottuihin lähtöryhmiin, mikäli tilaa löytyy. Omia ryhmiä ei sallita. Merkitsijäksi sallitaan samassa kilpailuissa oleva seniori.
 • Mikäli pelaaja ilman pätevää syytä jää saapumatta kilpailupaikalle tulee hänen suorittaa kilpailumaksu, jolloin hän menettää mahdollisuuden osallistua seuraavaan seniorikilpailuun. Peruutus tulee tehdä viimeistään 1 tunti ennen omaa lähtöä. Huono ilma tai epämiellyttävä seura ei ole poisjäännin syy.

Näitä sääntöjä voi senioritoimikunta tarvittaessa muuttaa.

VaG:n Scramble säännöt
1. Scramble on joukkuekilpailu.
2. Laskettu tasoitus ryhmälle on joko 25,15 tai 10 %, joka lasketaan yhteenlasketusta
pelitasoituksesta. Tasoitus rajataan pienimpään pelitasoitukseen.
3. Kilpailu voidaan pelata joko pistebogeyna tai lyöntipelinä.
4. Pelissä joukkueen kaikki pelaajat avaavat ja joukkue valitsee pallon, jonka haluaa
pelata seuraavaksi.
5. Joukkue valitsee pelattavan pallon ja sen paikka merkitään pallon viereen. Valitun
pallon omaava pelaaja lyö ensimmäisen jatkolyönnin. Muut joukkueen
pelaajat pudottavat pallonsa enintään mailanmitan päähän, ei kuitenkaan
lähemmäksi lippua ja suorittavat omat lyöntinsä. Jatkolyöntien suorittavien
henkilöiden on pudotettava pallo kaikkialla pelialueella. Mikäli peliä jatketaan
estealueelta tai bunkkerista, on jatkolyöntien suorittavien
henkilöiden pudotettava pallo estealueelle tai bunkkeriin.
6. Jatkossa valitaan jälleen pelattava pallo ja sama menetelmä jatkuu aina reikään
saakka.
7. Viheriöillä jatkolyöntien suorittavien henkilöiden on asetettava pallo valitun pallon
alkuperäiselle paikalle.
8. Viheriöllä ryhmän muut jäsenet eivät saa seisoa puttilinjalla tai sen jatkeella
pelaajan putatessa.
Huomiota scramblesta
Scramblesta on lukuisia eri versioita eikä mikään niistä ole virallinen, joten varmista aina
ennen scramble-kilpailua säännöt ja tasoitusjärjestelmä.
Pelinä scramble on hidas pelimuoto, joten muistakaa varata riittävästi aikaa, juomaa ja
hyvää pelihuumoria.

VaG Scratch League 2024

1. Kilpailuun saavat osallistua kaikki VaG:n jäsenet, myös ammattilaiset.

2. Kilpailu muodostuu koko kauden avoimista kilpailuista, joissa VaG jäsenten osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu (mukana eivät ole viikkokilpailut, kutsukilpailut, osakkeenomistajien kilpailu ja muut vastaavat kilpailut)

3. Kilpailuun ei ole osallistumismaksua ja siihen ei tarvitse ilmoittautua. Osallistuminen tapahtuu samalla kun osallistuu johonkin yksittäiseen kilpailuun.

4. Kilpailussa on kolme sarjaa. Kaikki osallistuvat yleiseen sarjaan. Seniori-ikäiset osallistuvat lisäksi seniorisarjaan ja naiset osallistuvat lisäksi naisten sarjaan. Junioreille ei ole sarjaa, mutta paras juniori (alle 21 v) palkitaan yleisen sarjan pisteiden perusteella

5. Pisteet lasketaan jokaisen kilpailun scratch tulosten perusteella kussakin sarjassa erikseen. Eri sarjojen sijoitustaulukkoa ylläpidetään kauden aikana.

6. Yksittäisten kilpailujen pisteitä jaetaan seuraavan taulukon mukaisesti kussakin sarjassa scratch tulosten perusteella

1. Poikkeus on mestaruuskilpailut (miehet, naiset ja seniorit) ja kauden finaalikilpailu, jossa pistekerroin on 1,333

2. Poikkeus on myös kilpailut, joissa pelataan kahdelta eri tiiltä ja eri sarjoissa. A-sarjassa, jossa pelataan valkoiselta tiiltä, saa normaalit pisteet. B-sarjassa, jossa pelataan klubitiiltä, saa 50 % pisteistä

 

7. Koko sarjan lopullinen tulos muodostuu kaikkien kilpailujen yhteenlasketuista tuloksesta. Jos pelaajilla on sama kokonaistulos, niin sijoituksen ratkaisee se, kenellä on eniten voittoja, 2. sijoja, 3. sijoja jne. Viimekädessä sijoituksen ratkaisee finaalikilpailun sijoitus ja lopuksi arpa.

8. Kaikkien sarjojen kolme parasta ja paras juniori palkitaan lahjakorteilla tai tuotepalkinnoilla.

Kilpailutoimikunta voi tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa sääntöjä kilpailukauden aikana.