caddiemaster@vag.fi

Tävlingsreglerna

Tävlingsreglerna

Tävlingsreglerna för Vasa Golf rf

Tävlingskommittén har rätt att ändra tävlingar eller dess regler under tävlingsperioden.

Allmänna tävlingsföreskrifterna

Regler

Tävlingarna underlyder golfens internationella regler (Rules of Golf). För detta finns regelböcker både på finska och på svenska. Dessutom används lokala regler och tävlingsföreskifter vilka är utgivna av Finska Golfförbundet, HardCard2024-FIN-PDF

Spelarens skyldighet är att känna till golfens regler samt föreskrifterna för gällande tävling. Plikterna grundar sig på golfregler och tävlingsregler. Till spelets regler hör också Amatörreglerna och Handicapregler.

När man anmäler sig till en tävling som arrangeras av Vasa Golf, förbinder spelaren sig till att även följa Golfförbundets godkända regler och tävlingsvillkor, såsom dopingbestämmelser, principer för etiska och ärliga grunder. Spelarens egen hemmaklubb, Vasa Golf rf. samt Golfförbundets styrelse har straffbefogenhet i tävlingar eller i samband med dessa.

Transport

Avvikande från vad som sägs i lokalreglerna (hard card), får spelare använda bil under tävlingsrundan om det tillåts av tävlingens specifika tävlingsregler eller om spelaren uppvisar läkarintyg åt tävlingsarrangören före tävlingen börjar.

Om HCP

I tävlingar är handicappets övre gräns 36, om inte tävlingsföreskrifterna annat nämner. Professionella, som inte har WHS-handicap, spelar med +3.

 Uppgifter om tee-placeringen samt vilka banor som spelas

Alla tävlingar är öppna och spelas från klubb-tee, om inte annat meddelas i tävlingsföreskrifterna. Alla som spelar i samma serie, använder samma tee. Om tävlingen innefattar juniorserie, spelar dessa från röd-tee, om tävlingsföreskrifterna inte annat omnämner.  Tävlarens tävlingshcp bestäms utgående från spelad tee.

Alla över 70 år har möjlighet att själv välja tee-plats genom att meddela det i samband med tävlingsanmälan. Om spelaren väljer att spela en kortare bana, kan hen inte delta i bästa scratch, längsta drive, närmast flaggan etc specialtävlingar.

Ban-sammansättningen för tävlingen strävar man, att fastslå, redan i tävlingsinbjudan. Tävlingsledaren har rätt att ändra ban-sammansättningen före tävlingen, om förhållanden så fordrar.

Anmälningen

Föreningens medlemmar – med egna koder via Nexgolf, per telefon till caddiemastern eller till anslagstavlan.

Anmälningstiden för öppna tävlingar bör göras senast, om inte annat meddelas, på torsdag kl. 14:00 för lördagens tävling och senast på fredag kl. 14:00 för söndagens tävling.

Gästande spelare – anmälningen till anslagstavlan, via telefon (040 5268666) eller via e-mail toimisto@vaasangolffi-wp23937.test.cchosting.fi.

Efteranmälan

Efteranmälan tillåts av tävlingsledaren, om inte tävlingsföreskrifterna förbjuder detta. Medlemmar i Vasa Golf betalar dubbelavgift och startiden bestäms alltid av tävlingsledaren.

Annullering

För annulleringen bör finnas giltig orsak; t.ex. sjukdom eller plötslig familjeorsak. Dåligt väder eller opasslig starttid är icke giltiga orsaker. Annulleringen bör alltid meddelas senast en timme före egen start, antingen till tävlingsledaren eller till caddiemastern. Om annulleringen inte gjorts enligt föreskrifterna, kan spelaren få en veckas tävlingsförbud och förutsätts också att tävlingsavgiften betalas.

Spelhastighet

Helhetstiden för ronden får icke överskrida 4 timmar och 15 minuter. Ifall spelgruppen inte håller sig i tidtabellen eller lämnar mer än en banlängd från föregående grupp (gäller inte den första spelgruppen), kan de sättas under tidskontroll.

Tidtabellen för varje hål finns hos tävlingsledaren/domaren. För övrigt gäller regel 5.6. 

Tävlingsledning

Tävlingen leds av en person utsedd av tävlingskommittén. Personen kan även agera

som domare. Namnet på tävlingens ledare/domare nämns i tävlingsinfon. Personen

kan inte samtidigt agera som domare och själv delta i tävlingen.

Kommitté avbryter spelet

(Kommitté procedur 6E)

Långt sirenljud: Avsluta omedelbart

Tre sirenljud: Avbrott av spelet

Två sirenljud: Spelet fortsätter

Returnering av scorekort och bekräftelse av tävlingsresultat

Spelaren ska returnera sitt scorekort till tävlingskontoret genast efter tävlingsrundan.

I huvudsak används elektroniska scorekort (Nexgolf) vid tävlingar. Spelaren

har lämnat in sitt scorekort genom att godkänna det i Nexgolf-systemet. Spelaren kan även använda ett traditionellt pappers-scorekort, som återlämnas till tävlingskansliet genast efter tävlingsrundan

Tävlingsresultatet har bekräftats när det har publicerats, efter att alla spelare spelat klart. Publiceringen sker i Nexgolf-systemet och som pappersutskrift i tävlingskansliet.

Avgörandet vid samma resultat

Slagspel och poängbogey

Om resultat i slagspel med handicap, är samma, är vinnaren alltid den som har lägsta exakta hcp, om inte tävlingsföreskrifterna annat anger.

I scratchtävlingar avgörs vinnaren alltid med matematiska metoden, om inte tävlingsföreskrifterna annat uppger.

Om tävlingen startat från två eller flera tee, avgörs resultaten alltid enligt banornas nummerordning.

Matchplay

Om resultatet i matchplay, efter på förhand bestämda antal hål, är lika, skall spelet fortsätta omedelbart, hål efter hål, börjande från första tee, tills vinnaren är klar, om inte tävlingsföreskrifterna annat uppger.  I matchspel med hcp, träder hcp på nytt ikraft.

Hcp-grupperna i tävlingar, om inte annat meddelas i tävlingsföreskrifterna

Tävlingar har normalt två serier:

A-serie, slagspel med hcp (oberoende av hcp)

B-serie, poängbogey med hcp (oberoende av hcp)

Om spelaren inte uppger serie vid anmälningen, placeras spelaren alltid till

A-serie. Junior kan alltid välja, om han/hon vill spela i allmänna- eller juniorserien. Om minst 5 juniorer anmäler sig till tävlingen, spelas juniorserie, om inte tävlingsföreskrifterna förbjuder detta.  I så fall deltar junioren antingen i öppna- eller i juniorserie.

Priser

I tävlingen prisbelönas vanligtvis, oberoende spelarantal, ett på förhand bestämt antal spelare.

Det bästa scratch-resultatet prisbelönas alltid, ifall det inte finns en egen sratch-serie i tävlingen.

Ifall ingen damspelare placerat sig bland de prisbelönade, prisbelönas tävlingens bästa damspelare enligt slagspel med handicap -resultat. I resultaten beaktas alla serier, ifall det inte nämns annat i den tävlingens specifika tävlingsregler.

Spelaren kan få endast ett pris per tävling, bortsett från specialtävlingarna.

Vasa Golf rf börjar använda Finlands Golfförbunds lokala regler (Hard Card)

Länk till nya lokala regler: HardCard2022

Tävlingsregler

 1. Alla medlemmar i Vasa Golf är berättigade att delta i tävlingen, också de professionella.
 2. Tävlingen spelas som tredagars 54 hål slagspel utan handicap och tävlingen spelas från backtee.
 3. Under den första dagen kan damer och herrar spela i blandade grupper och man kan önska starttid ifall man har ett motiverat skäl.
 4. Andra och tredje speldagen spelas i omvänd ordning enligt resultaten. Damerna och herrarna spelar i egna grupper. Under den tredje dagen spelar 32 bästa i båda serierna och de med samma resultat.
 5. Vid lika resultat avgörs vinnaren genom att spela ett “sudden death” tilläggs hål i gången. De övriga placeringarna avgörs enligt den matematiska metoden.
 6. Seniorerna spelar sin egna serie 18 + 18 hål från klubbtee. Både dam- och herrserierna spelas skilda serier i fem års åldersklasser och varje serie ska ha minst fem deltagare. Om de i någon serie är färre anmälda, slås serien ihop med den lägre åldersklassen. De lägsta åldersklassserna (Herrar 50 och Damer 50) spelas oberoende deltagarantal
 7. Mid-mästerskapen spelas samtidigt som seniormästerskapen och spelas som 18 + 18 håls tävling. Tävlingen spelas från back-tee. Serien spelas oberoende deltagarantal.
 8. Vid lika resultat avgörs även dessa tävlingar genom att spela “sudden death” tilläggs hål.
 9. Juniorernas mästerskapstävlingar ordnas under en annan tidpunkt, med egna serier.
 10. I mästerskapstävlingarna prisbelönas tre bästa i alla serier.

Tävlingsregler

 1. Alla medlemmar i Vasa Golf är berättigade att delta i tävlingen, också de professionella.
 2. Tävlingen spelas utan hcp från tävlingstee.
 3. Kvalet spelas som 18 håls slagtävling, utan hcp, från tävlingstee, enligt tävlingsprogrammet.
 4. De 16 bästa fortsätter enligt placeringsmetoden och gällande tidtabell.
 5. Om spelaren inte kan komma överens om speldagen inom meddelade tider, avgör domaren speltidpunkten. Om då spelaren inte är på plats, har han förlorat matchen. Om ingen av spelaren då befinner sig på plats, diskvalificeras båda.

Tävlingsregler

 1. Alla medlemmar i Vasa Golf är berättigade att delta i tävlingen, också de professionella.
 2. Tävlingarna spelas som matchplay med hcp, i cup-form.
 3. Hcp tillämpas enligt skillnaden av hcp. T.ex om spelarens hcp är 11 och 17, får den spelaren som har högre hcp ett slag per hål, på de 6 ”svåraste” hål.
 4. Om ställningen efter 18 hål är lika, fortsätter spelet från första hål, ett hål i gången, tills någondera vinner ett hål. Hcp ges och fås enligt den ursprungliga rundan.
 5. Om spelaren inte kan komma överens om speldagen inom meddelade tider, avgör domaren speltidpunkten. Om då spelaren inte är på plats, har han förlorat matchen. Om ingen av spelaren då befinner sig på platsen, diskvalificeras båda.

Vasa Golf veckotävling (Torsdagstävling)

VaG veckotävling (torsdagstävling)

1. Alla VaG:s medlemmar, inklusive professionella, kan delta i tävlingen.

2. VaG veckotävlingarnas tävlingsdagar har markerats i tävlingskalendern.

3. Tävlingen består av två serier, (A) slagspel HCP backtee och (B) poängbogey HCP klubbtee.

4. Från och med 70 års ålder kan man välja tee-plats genom att meddela det till caddiemastern i samband med anmälan. Om spelaren väljer en kortare bana, kan spelaren inte delta i bästa scratch, longest drive eller closest to pin -specialtävlingar.

5.Det maximala spelhandicapet i alla serier är 36. I A-serien är max resultatet per hål två gånger par.

6. Fria starttider under tävlingsdagen. Anmälan och tävlingsserie bör meddelas och betalas till caddiemaster innan rundan.

7. Markören ska vara med under hela tävlingsrundan, men markören måste inte delta i tävlingen.

8. Det undertecknade scorekortet ska lämnas direkt efter rundan till caddiemastern eller i postlådan, om caddiemastern är stängd.

9. De tre bästa tävlande i båda serierna kommer att prisbelönas med ett produktpris eller presentkort.

10. Vinnarna av varje enskild veckotävling i båda serierna kommer att prisbelönas med ett produktpris eller presentkort. Dessutom kommer den bästa spelaren enligt scratch-resultatet och den bästa damen att prisbelönas (resultat enligt slagspel med handicap). Bästa scratch- och bästa dam-priserna tar hänsyn till båda serierna och samma person kan inte vinna två priser. Du kan delta i veckotävlingen en gång per tävlingsdag.

11. Om det blir oavgjort i scratchresultaten har vinnaren av A-serien fördel jämfört med B-serien. Annars en vanlig lösning vid oavgjort.

12. Samma person kan inte få pris i båda serierna. Efter den sista veckotävlingen avgörs de totala resultaten för varje serie genom att ta hänsyn till resultaten från de bästa sex (6) tävlingarna enligt följande (A) serie: lägsta totala antalet slag; (B)-serie: högsta totala bogeypoäng. Spelaren måste ha minst sex (6) godkända tävlingsresultat för att resultaten ska beaktas i den totala tävlingen.

13. Om resultaten är oavgjort delas priserna ut baserat på resultaten från finaltävlingen. Om spelarna med oavgjort inte deltar i finaltävlingen kommer priset att delas.

 

Tävlingskommittén kan vid behov se över och ändra dessa regler under tävlingssäsongen.

Seniorernas veckotävling (tisdagstävling)

Som regel spelas tävlingarna på tisdagar (kolla upp undantag i tävlingskalendern). Seniorklubbkamperna som spelas i Vasa är också veckotävlingar.

Spelformen för damseniorer poängbogey. För herrar är spelformen slagspel, där man räknar max. resultat, som är par +5 (ändring 2023). Undantag är avslutningsscramblen.

Teeplatsen är det vanliga klubbteet, gult för herrar och rött för damer. Detta kan variera i enlighet med tävlingsföreskrifterna. Spelaren kan i samband med anmälan själv välja teeplats, ifall tävlingsföreskrifterna tillåter detta. Denna valmöjlighet har damer och herrar över 70 år. OBS! Damerna kan välja även s.k. rosa tee.

I deltävlingarna prisbelönas de tre bästa herrarna och två bästa av damerna. Dessutom prisbelönas bästa scratch-resultatet bland herrarna.

I den totala tävlingen kommer de fem bästa av damerna och de sju bästa av herrarna, som deltagit i minst 10 deltävlingar, att prisbelönas. Vid lika gäller det lägre handikappet. (Handicappet som innehas efter att tävlingen avslutats). Dessutom kommer ett specialpris att lottas ut bland de som deltagit i minst 10 deltävlingar.

Specialtävlingar ordnas varje månad och i dessa tävlingar slår alla från samma teeplats. Teeplatsen bestäms skilt för varje tävling.

9-HÅLS TISDAGSTÄVLING

I samband med tisdagstävlingen är det möjligt att spela en 9-hålstävling.

Som regel kommer detta ske på den s.k. enskilda 9-hålsbanan. Samma anmälningsprocess gäller för denna tävling. I tävlingen prisbelönas endast vinnaren och spelformen är slagspel med max. resultatet +5. Tävlingen har endast en serie (samma för damer och herrar).

Scramble (VaG)

 1. Scramble är en lagtävling.
 2. Laget har en slope 25, 15 eller 10 %, av sammanlagda slopen. Lagets slope kan inte överskrida den bättre spelarens slope.
 3. Tävlingen kan spelas antingen som poängbogey eller slagspel.
 4. Lagets alla spelare öppnar från tee, vartefter laget bestämmer med vilken boll man vill fortsätta.
 5. Andra bollens plats markeras bredvid. Den valda bollens ägare slår sitt slag först. De övriga lagspelarna droppar sina bollar så nära markeringen som möjligt, högst en klubblängd ifrån, och som inte är närmare hålet, och slår sina slag. Bollen skall alltid droppas på motsvarande spelområdet. Om bollen, vilket man väljer, är i ett hinderområde eller bunker, skall också de som slår följande slag droppa sina bollar i hinderområdet eller bunkern.
 6. I fortsättningen väljer man igen den boll som spelas vidare, och samma metod fortsätter ända tills man får bollen i hål.
 7. På greenen skall bollen placeras på ursprungliga platsen.
 8. Vid puttning är det förbjudet av lagets övriga spelare att stå bakom eller framför puttningslinjen medan spelaren slår.

 

Observera i scramble

Scramble har många olika variationer, och ingen är officiell. Försäkra dig alltid före scramble-tävlingen vilka regler och hcp gäller. I Texas scramble slår inte den valda bollens spelare följande slag.

Som spelform är scramble långsam. Reservera tillräckligt med dricka, tid och spelhumör.

VaG Scratch League 2024

1. Alla VaG-medlemmar, inklusive professionella, har deltagarrätt.

2. Tävlingen består av öppna tävlingar under hela säsongen, där VaG-medlemmars rätt att delta inte är begränsad (veckotävlingar, inbjudningstävlingar, aktieägartävlingar och andra liknande tävlingar ingår ej).

3. Det tillkommer ingen deltagaravgift för tävlingen och du behöver inte anmäla dig skillt till den. Deltagande sker automatiskt genom deltagande i en vanlig tävling.

4. Det finns tre serier i tävlingen. Alla deltar i den allmänna serien. Seniorer deltar också i seniorserien och damer deltar även i damserien. Det finns ingen serie för juniorer, men bästa junioren (under 21 år) prisbelönas utifrån resultaten i den allmänna serien.

5. Poäng beräknas baserat på scratchresultaten för varje tävling i varje serie separat. Rankingtabellen för olika serier upprätthålls under säsongen.

6. Poäng för varje tävling fördelas enligt följande tabell i varje serie baserat på scratchresultaten.

a. Undantag är mästerskapstävlingarna (herrar, damer och seniorer) och säsongens sista tävling, där poängkoefficienten är 1.333.

b. Undantag är även tävlingar där man spelar från två olika utslagsplatser och i olika serier. I A-serien, där du spelar från vit-tee, får du poäng enligt tabellen. I B-serien, där du spelar från klubb-tee, får du 50 % av poängen.

 

7. Slutresultatet för hela liigan består av det sammanlagda resultatet av alla tävlingar. Om spelarna har samma totala resultat så avgörs vinnaren av vem som har flest vinster, 2:a platser, 3:e platser etc. I sista handen avgörs vinnaren utifrån resultaten från den sista tävlingen och slutligen avgörs vinnaren med lott.

8. De tre bästa i alla serier samt den bästa junioren prisbelönas med presentkort eller produktpriser.

Vid behov kan tävlingskommittén se över och ändra reglerna under tävlingssäsongen.