toimisto@vag.fi

Tävlingsreglerna

Tävlingsreglerna

Tävlingsreglerna för Vasa Golf rf

Tävlingskommittén har rätt att ändra tävlingar eller dess regler under tävlingsperioden.

Allmänna tävlingsföreskrifterna

Regler

Tävlingarna underlyder golfens internationella regler (Rules of Golf). För detta finns regelböcker både på finska och på svenska. Dessutom används lokala regler och tävlingsföreskifter vilka är utgivna av Finska Golfförbundet (HardCard2023_).

Spelarens skyldighet är att känna till golfens regler samt föreskrifterna för gällande tävling. Plikterna grundar sig på golfregler och tävlingsregler. Till spelets regler hör också Amatörreglerna och Handicapregler.

När man anmäler sig till en tävling som arrangeras av Vasa Golf, förbinder spelaren sig till att även följa Golfförbundets godkända regler och tävlingsvillkor, såsom dopingbestämmelser, principer för etiska och ärliga grunder. Spelarens egen hemmaklubb, Vasa Golf rf. samt Golfförbundets styrelse har straffbefogenhet i tävlingar eller i samband med dessa.

Transport

Avvikande från vad som sägs i lokalreglerna (hard card), får spelare använda bil under tävlingsrundan om spelaren uppvisar läkarintyg åt tävlingsarrangören före tävlingen börjar.

Om HCP

I tävlingar är handicappets övre gräns 36, om inte tävlingsföreskrifterna annat nämner. Professionella, som inte har WHS-handicap, spelar med +3.

 Uppgifter om tee-placeringen samt vilka banor som spelas

Alla tävlingar är öppna och spelas från klubb-tee, om inte annat meddelas i tävlingsföreskrifterna. Alla som spelar i samma serie, använder samma tee. Om tävlingen innefattar juniorserie, spelar dessa från röd-tee, om tävlingsföreskrifterna inte annat omnämner.  Tävlarens tävlingshcp bestäms utgående från spelad tee.

Alla över 70 år har möjlighet att själv välja tee-plats genom att meddela det i samband med tävlingsanmälan. Om spelaren väljer att spela en kortare bana, kan hen inte delta i bästa scratch, längsta drive, närmast flaggan etc specialtävlingar.

Ban-sammansättningen för tävlingen strävar man, att fastslå, redan i tävlingsinbjudan. Tävlingsledaren har rätt att ändra ban-sammansättningen före tävlingen, om förhållanden så fordrar.

Anmälningen

Föreningens medlemmar – med egna koder via Nexgolf, per telefon till caddiemastern eller till anslagstavlan.

Anmälningstiden för öppna tävlingar bör göras senast, om inte annat meddelas, på torsdag kl. 14:00 för lördagens tävling och senast på fredag kl. 14:00 för söndagens tävling.

Gästande spelare – anmälningen till anslagstavlan, via telefon (040 5268666) eller via e-mail toimisto@vaasangolf.fi.

Efteranmälan

Efteranmälan tillåts av tävlingsledaren, om inte tävlingsföreskrifterna förbjuder detta. Medlemmar i Vasa Golf betalar dubbelavgift och startiden bestäms alltid av tävlingsledaren.

Annullering

För annulleringen bör finnas giltig orsak; t.ex. sjukdom eller plötslig familjeorsak. Dåligt väder eller opasslig starttid är icke giltiga orsaker. Annulleringen bör alltid meddelas senast en timme före egen start, antingen till tävlingsledaren eller till caddiemastern. Om annulleringen inte gjorts enligt föreskrifterna, kan spelaren få en veckas tävlingsförbud och förutsätts också att tävlingsavgiften betalas.

Spelhastighet

Helhetstid för ronden får icke överskrida 4 timmar och 15 minuter. Gruppen får inte lämna mera än en banlängd från föregående grupp. Tidtabellen för varje hål finns hos tävlingsledare/domare. För övrigt gäller regel 5.6.

Tävlingsledning

Tävlingen leds av en person utsedd av tävlingskommittén. Personen kan även agera

som domare. Namnet på tävlingens ledare/domare nämns i tävlingsinfon. Personen

kan inte samtidigt agera som domare och själv delta i tävlingen.

Kommitté avbryter spelet

(Kommitté procedur 6E)

Långt sirenljud: Avsluta omedelbart

Tre sirenljud: Avbrott av spelet

Två sirenljud: Spelet fortsätter

Returnering av scorekort och bekräftelse av tävlingsresultat

Spelaren ska returnera sitt scorekort till tävlingskontoret genast efter tävlingsrundan.

I huvudsak används elektroniska scorekort (Nexgolf) vid tävlingar. Spelaren

har lämnat in sitt scorekort genom att godkänna det i Nexgolf-systemet. Spelaren kan även använda ett traditionellt pappers-scorekort, som återlämnas till tävlingskansliet genast efter tävlingsrundan

Tävlingsresultatet har bekräftats när det har publicerats, efter att alla spelare spelat klart. Publiceringen sker i Nexgolf-systemet och som pappersutskrift i tävlingskansliet.

Avgörandet vid samma resultat

Slagspel och poängbogey

Om resultat i slagspel med handicap, är samma, är vinnaren alltid den som har lägsta exakta hcp, om inte tävlingsföreskrifterna annat anger.

I scratchtävlingar avgörs vinnaren alltid med matematiska metoden, om inte tävlingsföreskrifterna annat uppger.

Om tävlingen startat från två eller flera tee, avgörs resultaten alltid enligt banornas nummerordning.

Matchplay

Om resultatet i matchplay, efter på förhand bestämda antal hål, är lika, skall spelet fortsätta omedelbart, hål efter hål, börjande från första tee, tills vinnaren är klar, om inte tävlingsföreskrifterna annat uppger.  I matchspel med hcp, träder hcp på nytt ikraft.

Hcp-grupperna i tävlingar, om inte annat meddelas i tävlingsföreskrifterna

Tävlingar har normalt två serier:

A-serie, slagspel med hcp (oberoende av hcp)

B-serie, poängbogey med hcp (oberoende av hcp)

Om spelaren inte uppger serie vid anmälningen, placeras spelaren alltid till

A-serie. Junior kan alltid välja, om han/hon vill spela i allmänna- eller juniorserien. Om minst 5 juniorer anmäler sig till tävlingen, spelas juniorserie, om inte tävlingsföreskrifterna förbjuder detta.  I så fall deltar junioren antingen i öppna- eller i juniorserie.

Priser

I tävlingar belönas alltid, oberoende spelarantalet, normalt på förhand bestämda antal spelare. Dessutom strävar man att alltid belöna bästa scratch-resultat samt bästa damen. Scratchpriset delas endast i A-serien. Tävlaren kan få endast ett pris per tävling, undantaget specialpriser.

Vasa Golf rf börjar använda Finlands Golfförbunds lokala regler (Hard Card)

Länk till nya lokala regler: HardCard2022

Tävlingsregler

 1. Alla medlemmar i Vasa Golf är berättigade att delta i tävlingen, också de professionella.
 2. Män spelar 54 hål och alla män spelar 36 hål på första dagen. Andra dagen fortsätter de 32 bästa samt de spelare som har samma resultat. Dessa spelar 18 hål. Tävlingen spelas från tävlingstee.
 3. Andra dagens spelordning är omvänt.
 4. Damerna spelar 36 hål från damernas tävlingstee. Första dagen 18 och andra dagen 18 hål.
 5. Seniorerna spelar egen tävling enligt åldersgränserna, 18+18 hål från klubbtee, om inte annat meddelas. Klassdelningarna med femårs mellanrum, dock så att i varje klass skall minst 5 deltagare finnas. Om icke, så förenas klasserna börjande från yngsta klass. De lägsta serierna spelas oberoende av antal spelare. I seniormästerskapstävlingarna för damerna ordnas en egen hcp-serie för alla åldersklasser. Mästerskapen delas dock ut endast till scratch-seriens vinnare-
 6. Mid-mästerskap spelas samtidigt som seniormästerskap, 18+18 hål från tävlingstee.
 7. Juniorerna spelar egna tävlingar enligt egen tidpunkt och klasser.
 8. Alla mästerskpastävlingar spelas utan handicap.
 9. I fall med samma resultat, avgörs vinnaren enligt ”sudden-death”, ett hål i gången. De övriga placeringarna avgörs enligt matematiska-metoden.

Tävlingsregler

 1. Alla medlemmar i Vasa Golf är berättigade att delta i tävlingen, också de professionella.
 2. Tävlingen spelas utan hcp från tävlingstee.
 3. Kvalet spelas som 18 håls slagtävling, utan hcp, från tävlingstee, enligt tävlingsprogrammet.
 4. De 16 bästa fortsätter enligt placeringsmetoden och gällande tidtabell.
 5. Om spelaren inte kan komma överens om speldagen inom meddelade tider, avgör domaren speltidpunkten. Om då spelaren inte är på plats, har han förlorat matchen. Om ingen av spelaren då befinner sig på plats, diskvalificeras båda.

Tävlingsregler

 1. Alla medlemmar i Vasa Golf är berättigade att delta i tävlingen, också de professionella.
 2. Tävlingarna spelas som matchplay med hcp, i cup-form.
 3. Hcp tillämpas enligt skillnaden av hcp. T.ex om spelarens hcp är 11 och 17, får den spelaren som har högre hcp ett slag per hål, på de 6 ”svåraste” hål.
 4. Om ställningen efter 18 hål är lika, fortsätter spelet från första hål, ett hål i gången, tills någondera vinner ett hål. Hcp ges och fås enligt den ursprungliga rundan.
 5. Om spelaren inte kan komma överens om speldagen inom meddelade tider, avgör domaren speltidpunkten. Om då spelaren inte är på plats, har han förlorat matchen. Om ingen av spelaren då befinner sig på platsen, diskvalificeras båda.

Vasa Golf veckotävling (Torsdagstävling)

 1. Alla medlemmar i Vasa Golf är berättigade att delta i tävlingen, också de professionella.
 2. Tävlingsdagarna är angivna i tävlingskalendern.
 3. Tävlingen har tre serier (A) herrar slagspel, med hcp, tee:vit. (B) herrar poängbogey hcp, tee:gul. (C) damer poängbogey hcp, tee.röd.
 4. Maxim spelhandicap i alla klasser är 36.
 5. Tävlingsdagen har fria starttider. Deltagandet samt tävlingsserie bör meddelas till caddiemastern, före starten och deltagaravgift betalas.
 6. Spelaren bör ha markören med sig hela rondan, men markören behöver inte själv vara deltagare i tävlingen.
 7. Underskrivet tävlingskort bör returneras omgående efter tävlingen till caddiemastern, eller om kontoret är stängt, till den låsta postlådan.
 8. Vinnaren i de olika serierna belönas med varupris och i den sammanlagda tävlingen belönas vinnaren med säsongavgift för följande säsong.
 9. Herrar kan fritt delta antingen i A-eller B-serie, dock bara en gång per dag.
 10. I händelsen att spelaren möjligen kunde vinna båda serierna, i den sammanlagda tävlingen, är han, enligt tävlingskommitténs beslut, vinnare i A-serien. I detta fall blir spelaren som blivit andra i B-serien vinnare i den serien.
 • Efter sista veckotävlingen avgörs vinnaren i totala tävlingen genom att räkna de 6 bästa resultaten per serie på följande sätt A-serie: minsta antal slag sammanlagt; B-serie: högsta antal bogeypoäng; C-serie högsta antal bogeypoäng. Tävlaren bör ha minst 6 godkända tävlingsresultat, för att kunna räknas med i den totala tävlingen.
 1. Om resultatet i den enskilda tävlingen är samma, avgör lägre exakta hcp. Om detta är samma avgörs vinnaren enligt den matematiska metoden.
 • Om den sammanlagda resultat är lika, delas priset.

Tävlingskommittén kan, under tävlingssäsongen vid behov, ändra eller lägga till regler.

 

Seniorernas veckotävling (tisdagstävling)

Som regel spelas tävlingarna på tisdagar (kolla upp undantag i tävlingskalendern). Seniorklubbkamperna som spelas i Vasa är också veckotävlingar.

Spelformen för damseniorer poängbogey. För herrar är spelformen slagspel, där man räknar max. resultat, som är par +5 (ändring 2023). Undantag är avslutningsscramblen.

Teeplatsen är det vanliga klubbteet, gult för herrar och rött för damer. Detta kan variera i enlighet med tävlingsföreskrifterna. Spelaren kan i samband med anmälan själv välja teeplats, ifall tävlingsföreskrifterna tillåter detta. Denna valmöjlighet har damer och herrar över 70 år. OBS! Damerna kan välja även s.k. rosa tee.

I deltävlingarna prisbelönas de tre bästa herrarna och två bästa av damerna. Dessutom prisbelönas bästa scratch-resultatet bland herrarna.

I den totala tävlingen kommer de fem bästa av damerna och de sju bästa av herrarna, som deltagit i minst 10 deltävlingar, att prisbelönas. Vid lika gäller det lägre handikappet. (Handicappet som innehas efter att tävlingen avslutats). Dessutom kommer ett specialpris att lottas ut bland de som deltagit i minst 10 deltävlingar.

Specialtävlingar ordnas varje månad och i dessa tävlingar slår alla från samma teeplats. Teeplatsen bestäms skilt för varje tävling.

 

9-HÅLS TISDAGSTÄVLING

I samband med tisdagstävlingen är det möjligt att spela en 9-hålstävling.

Som regel kommer detta ske på den s.k. enskilda 9-hålsbanan. Samma anmälningsprocess gäller för denna tävling. I tävlingen prisbelönas endast vinnaren och spelformen är slagspel med max. resultatet +5. Tävlingen har endast en serie (samma för damer och herrar).

Scramble (VaG)

 1. Scramble är en lagtävling.
 2. Laget har en slope 25, 15 eller 10 %, av sammanlagda slopen. Lagets slope kan inte överskrida den bättre spelarens slope.
 3. Tävlingen kan spelas antingen som poängbogey eller slagspel.
 4. Lagets alla spelare öppnar från tee, vartefter laget bestämmer med vilken boll man vill fortsätta.
 5. Andra bollens plats markeras bredvid. Den valda bollens ägare slår sitt slag först. De övriga lagspelarna droppar sina bollar så nära markeringen som möjligt, högst en klubblängd ifrån, och som inte är närmare hålet, och slår sina slag. Bollen skall alltid droppas på motsvarande spelområdet. Om bollen, vilket man väljer, är i ett hinderområde eller bunker, skall också de som slår följande slag droppa sina bollar i hinderområdet eller bunkern.
 6. I fortsättningen väljer man igen den boll som spelas vidare, och samma metod fortsätter ända tills man får bollen i hål.
 7. På greenen skall bollen placeras på ursprungliga platsen.
 8. Vid puttning är det förbjudet av lagets övriga spelare att stå bakom eller framför puttningslinjen medan spelaren slår.

 

Observera i scramble

Scramble har många olika variationer, och ingen är officiell. Försäkra dig alltid före scramble-tävlingen vilka regler och hcp gäller. I Texas scramble slår inte den valda bollens spelare följande slag.

Som spelform är scramble långsam. Reservera tillräckligt med dricka, tid och spelhumör.