caddiemaster@vag.fi

Kentän ja kenttähenkilökunnan kunnioittaminen

Kentän ja kenttähenkilökunnan kunnioittaminen

KENTÄN KUNNIOITTAMINEN!
Jokaisen pelaajan tulee kunnioittaa kenttää korjaamalla lyöntijäljet niin greeneillä kuin väylillä. Bunkkereissa haravoidaan lyöntijäljet. Mikäli nämä perussäännöt jäävät noudattamatta, näkyy se välittömästi kentän kunnossa. Kentän kunnioittaminen on meidän jokaisen pelaajan asia! On toivottavaa huomauttaa pelikavereita, mikäli huomaat välinpitämätöntä käyttäytymistä!

Kentän kasvukausi on nyt hyvässä vauhdissa ja meistä jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan kentän kuntoon. 1. Teepaikkojen läheisyydestä löydät hiekkapulloja, joita toivomme jokaisen kantavan mukanaan kierroksella. Caddiemasterilta voit hakea golfkärryihin sopivan kiinnikkeen hiekkapulloa varten. Tulemme jatkossa tehostamaan kenttävalvontaa ja puutumme välinpitämättömään käyttäytymiseen lyöntijälkien korjaamisessa.

KENTTÄHENKILÖKUNNAN KUNNIOITUS JA TURVALLISUUS
Kenttähenkilökunta tekee arvokasta työtä päivittäin huolehtiakseen kentän kunnosta. Heillä on useassa tilanteessa etuoikeus liikkua kentällä. Jos kentänhoitaja on pelaajan lyöntilinjoilla, odotathan kunnes kentänhoitaja antaa lyöntiluvan. Viime päivinä on tullut esille vaaratilanteita kentällä, kun pelaajat ovat lyöneet palloja kohti kentänhoitajia. Huomioitahan, että kentänhoitajalla ei ole aina välttämättä suojaa koneen ympärillä.
HUUDA FORE!
On äärimmäisen tärkeää huuta ”FORE”-huuto, jos on pienikin vaara pallon osumisesta toisiin ihmisiin tai mikäli et näe mihin suuntaan pallo lähtee. Kovalla vauhdilla lähtevä golfpallo voi pahimmillaan aiheuttaa vakavia vammoja. Siksi turvallisuutta ei missään tapauksessa saa vaarantaa. Muista lyödä vasta kun edellinen ryhmä on turvallisen etäisyyden päässä.