caddiemaster@vag.fi

Respekt för banan och banpersonalen

Respekt för banan och banpersonalen

Respekt för banan och banpersonalen

Respekt för banan och banpersonalen

RESPEKTERA BANAN!
Varje spelare bör respektera banan och reparera slagmärken på fairwayn och på greenerna. I bunkern ska slagmärken krattas. Ifall dessa basregler inte följs, märks det genast i banans skick. Att respektera banan är på varje spelares ansvar! Det är önskvärt att påminna spelkamrater, om de uppträder likgiltigt!

Banans växtperiod är bra på gång och var och en av oss kan påverka banans skick med vår egen insats. I närheten av 1. tee-platserna finns sandflaskor, som vi önskar att alla hade med sig på rundan. Från caddiemastern kan man hämta en ställning för sandflaskan, som man kan fästa vid golfkärran. Vi kommer i fortsättningen öka övervakningen på banan och vi kommer att reagera på uppvisat likgiltigt beteende.

RESPEKT FÖR BANARBETARNA OCH DERAS SÄKERHET
Banpersonalen gör dagligen värdefullt arbete för att ta hand om banans skick. Banarbetarna har förtur att röra sig på banan. Om det finns banpersonal på spelområdet måste spelarna vänta på lov att slå. Under de senaste dagarna har det uppstått farliga situationer då spelare har slått rakt mot banpersonal. Observera att banpersonalen inte alltid har skydd runtom maskinerna.
ROPA FORE!
Det är ytterst viktigt att ropa ”FORE”, om det finns en minsta risk för att bollen kan träffa andra eller du inte ser vilket håll bollen flyger mot. Golfbollen som åker iväg med hård fart kan i värsta fall orsaka allvarliga skador. Därför får säkerheten inte i något fall äventyras. Kom ihåg att slå först när gruppen framför är på ett säkert avstånd.