caddiemaster@vag.fi

Anmälningen till vinterns Hobbygrupper har öppnat!

Anmälningen till vinterns Hobbygrupper har öppnat!

Nu är tiden inne att anmäla sig till vinterns hobbygrupper. Notera att gällande tävlingsgrupperna kommer Jonathan Nylén att vara i kontakt med juniorerna.

Tidtabell, innehåll och kostnaderna

Hobbygruppernas vinterträningar är preliminärt tänkt att börja vecka 2/2022 och denna vinter är vårt mål att få igång 2 till 3 grupper där det sedan skulle vara 5 juniorer per grupp (max 15 platser totalt). Preliminärt har vi tänkt att träningarna skulle vara på tisdags- och/eller på torsdagskvällar. Träningen är 85min och innehåller som oftast 60min träning vid mattorna och 25min något annat som t.ex. rörelseförbättrande övningar eller regel/etikett träningar.

Träningarna kommer att hållas vid VaG vinterträningshall och programmet kommer att innehålla slag, chip och puttövningar samt då en del fysisk aktivitet för att förbättra kroppens rörlighet. Träningarna är en gånger i veckan och slutar i maj månad. Priset för gruppträningarna är 100EUR/vintersäsong och till det hör också nyckel till hallen.

Notera att ifall junioren vill träna på egen hand i hallen, också utanför de instruerade gruppträningarna, så då bör det också betalas 35EUR/säsong för bruk at utrymmet. Ifall man då använder hallen utanför gruppträningarna så ska man boka en matta via NexGolf (möjligheten öppnat för dem som är medlemmar och som betalt medlemsavgift).

Mera information om hobbyverksamheten via denna link! Ifall det finns ytterligare frågor kan ni skicka dem via detta nummer 040 4820412 (Mats Forsén).

Instruktioner för anmälningen

Anmälningarna via epost till vaasangolfjuniorit@gmail.com eller via hobbygruppens WhatsApp grupp ifall ni redan är med där. För de anmälningar som kommer via epost vänligen lägg med följande information:

  • Juniorens namn samt födelseår
  • Vårdnadshavarens namn, telefonnummer och epost adress
  • Vasa Golf rf’s medlemskap * Ja/Nej

*) Föreningens medlemskap är i kraft från mars till februari, så ifall ni betalt den för förra året så är den ikraft till slutet av februari 2022. Betalningen för 2022 kommer att skickas ut som snarast och kommer då till betalning före utgången av februari. Ifall junioren inte ännu är medlem så kan en medlemsansökan lämnas elektroniskt via denna link (kolla menyn till vänster). Eller så kan ni vara i kontakt med via epost till följande adress: toimisto@vag.fi. Vasa Golfs medlemsavgift för juniorer är 65EUR/år och innehåller en Pohjola försäkring via Finska Golfförbundet.

Med vänlig hälsning,

Juniorkommittén