Vinterträningshallen

Vinterträningshallen

En användningsavgift tas ut för vinterträningshallen, som måste betalas före användning till Vaasan Golf r.f.:s konto FI05 2052 1800 0085 92 med referensnummer 22949.

Prislista:

  • Vuxna (medlem) 45 € / säsong
  • Junior 30 € / säsong
  • Inte  medlem 100 € / säsong
  • + SkyTrak analysator 35 € / säsong
  • + Nyckeln till bagförrådet 10 €

Förra årets nycklar kan användas i hallen även i år. Om ni behöver en nyckel till vinterträningshallen, ta konkakt:  040 – 526 8666 Tuula Perälä

Vänligen returnera vinterträningshallens nyckel, om ni  inte ska använda träningshallen längre.