caddiemaster@vag.fi

Aktieuppgifter

Aktieuppgifter

Bolaget är grundat 1989. Ändamålet med bolaget är att upprätthålla en golfbana. Bolagets aktiekapital 1.984.760.000 euro är uppdelat på aktier med det nominella värdet 1.682 euro. Bolagets aktiestock är fördelat på A, B, C, D och K-aktier enligt följande:

  • A-serien max 1180 aktier
  • B-serien max 200 aktier
  • C-serien max 100 aktier
  • D-serien max 20 aktier
  • K-serien

 

A-seriens aktier berättigar till en (1) spelrätt , B-serien till två (2) spelrätter, C-serien till tre (3) spelrätter och D-seriens aktier till en (1) spelrätt.

Vad gäller C-seriens aktier kan en spelrätt omvandlas till 40 st. spelbiljetter som berättigar till en dags spel. För detta debiteras ´s28€ / år 2022 .

Till D-seriens aktier hör 20 st. spelbiljetter, för detta också debiteras á28€ / år 2022 .

I de övriga serierna bör aktieägaren utse spelrätt till en person för hela säsongen. För att utnyttja spelrätten bör säsongavgiften för aktien vara erlagd.

Anmälan om spelrätt görs varje år.