caddiemaster@vag.fi

Instruktioner för representationsspelare

Instruktioner för representationsspelare

 

Representationsspelare för Vasa Golf

En medlem i Vasa Golf rf, som under säsongen spelar i Finlands golfförbunds eller seniorgolfförbundets tävlingar har möjlighet att göra ett spelarkontrakt med föreningen.

Efter att kontraktet har gjorts, har spelaren möjlighet att få stöd från föreningen för tävlingskostnader.

Du kan få mer information om villkoren och kraven som kontraktet omfattar från föreningens verksamhetsledare Arto Sirviö.

Edustussäännöt Vaasan Golf 2024