Instruktioner för representationsspelare

Instruktioner för representationsspelare

Tävlings- samt juniorkommittén har sammanställt instruktionerna för amatörspelare.  Man har skapat likvärdiga instruktioner för alla föreningens amatörspelare. Dessa kommer att vid behov uppdateras under säsongen efter tillkomna önskemål.

Dessa kan laddas ned från följande link: Edustussäännöt-Vaasan-Golf