caddiemaster@vag.fi

Golfskola

Golfskola

Allmänt
 • Den rekommenderade åldern är 7-15 år.
  • För äldre juniorer hålls golfskola på måndagar och för yngre på onsdagar, så att på måndagar kommer juniorer över 11år och på onsdagar juniorer under 11 år.
 • Ingen tidigare erfarenhet av golf behövs
  • Åldersgränsen är inte absolut, och de som till exempel har spelat golf tidigare kan komma till lektioner på måndagskvällen i yngre ålder.
  • Avsikten är att man på måndagar tränar med normal utrustning, men på onsdag med plastklubbar och mjuka bollar.
 • Normal uteklädsel enligt väder är tillräckligt

Undervisning

 • I Golfskolan undervisas golfens grunder. Slaget på en allmän nivå är i fokus och inte i teknikens finesser
 • Viktigaste är barnens trivsel och att de får framsteg, nya vänner och motion

Regler och etikett

Mål

 • Golfskolan förbereder eleverna till greencard utförandet
 • Instruktörerna följer med elevernas framsteg. När eleven har uppnått en viss nivå, rekommenderas eleven till att utföra green card kursen.
 • Mera info om green card kursen får man från golfskolans instruktörer eller från caddiemastern.

Tidtabell och innehåll

 • Golfskolan börjar måndagen den 20 maj 2024. Obs! Reservation för vädret. 
 • Golfskolan arrangeras varje måndag och onsdag kl. 17-18.
 • På måndagar spelar vi med normal utrustning och på onsdagar med plastklubbor. Den onsdagsgruppen är lite lättare och därför kan vara bättre för yngre nybörjare.
 • I golfskolan lär vi bland annat inspel och långa slag. Vi leker och spelar också. Programmet kan ändras pga. elevernas förmåga.
 • Man kan delta en eller två gånger i veckan eller också komma då det passar bäst. 

Anmälning

 • Anmälan sker på förhand senast kl. 12 samma dag. Anmälan kan första gången göras via epost (vag.golfkoulu@gmail.com) och följande gång via Nimenhuuto.com app. Genom detta kan vi säkerställa att vi har tillräkligt med instruktörer för att säkerställa elevernas säkerhet.
 • Första gången ni kommer på Golfskolan (2024), fyll på förhand kontakt- och anmälningsblanketten via denna link.

Pris

 • 5€/gång
 • Första gången gratis

Redskap

 • Du behöver inga egna redskap. Klubben har flera olika klubbor både långa och korta, höger och vänsterhänta.
 • Meddela på förhand om junioren behöver låna klubbor.

Golfarens stig

 • När eleven har avklarat greencard-kursen så kan man bli medlem i Vasa Golf.
 • Vasa Golf har flera träningsgrupper för olika nivåer, vars uppgift är att utveckla juniorernas talanger.
 • Man kan även spela enligt eget behag, med föräldrar eller med vänner.
 • Golfarens stig

För mera info