toimisto@vag.fi

Börja spela golf

Börja spela golf

Har du planer på att börja golfa? På den här sidan försöker vi berätta de viktigaste sakerna med att börja golf.

Läs mer om nybörjarkurser  här.
Är du junior? Du hittar information här:
Golfskola 
Hobbygolf
Tävlingsgolf

Lär känna golf

Det finns många sätt att börja spela golf; med en vän eller ensam. Du kan träna på den s.k. tränings rangen, spela på allemansbanan, gå en nybörjarkurs eller ta privatlektioner. Definitivt det mest förnuftiga sättet är att börja med en kvalificerad golflärare (Pro). Naturligtvis lär sig en nybörjare med en bra idrottsbakgrund att slå bollen även med instruktioner från en vän, men ofta bleknar utvecklingen snart. Många som började golf på egen hand eller hos med ledning av en vän ångrar senare att de inte gick kurser i början. Nästan varje golfbana har en golflärare, Pro, som guidar dig genom sporten. Alla proffs i Vasa är medlemmar i PGA, en organisation för professionell golflärare och golfspelare. Vasa Golfs golflärare är  Jonathan Nylén, Johan Kullbäck, Sauli Mäkiluoma och Pia Koivuranta.

Green Card och vad som krävs för att slutföra

När nybörjaren har övat tillräckligt är det dags utföra Green Card, det vill säga ”körkortet” för golf. För greencard krävs det att man har tillräcklig kunskap om regler och golfetikett, samt tillräckliga kunskaper av själva spelet.

För att spela golf måste du hantera åtminstone följande färdigheter:
1)Säkerhetsfaktorer: Innan du går ut på golfbanan är det viktigt att förstå farorna med spelet. Golf är inte en farlig sport när alla spelare är medvetna om vissa grundläggande saker och vet när det inte är säkert att slå och spela. Spelaren måste veta hur man rör sig säkert på banan och kunna ta hänsyn till andra, både spelare och personal.
2) ”Underhåll” av golfbanan: Alla spelare är ansvariga för att själva återställa banan till det skick den var innan. Detta innebär att reparera slagmärken, reparera bollens landningsmärken på greenen och kratta bunkrarna.
3) Etikett och regler: Bra golfetikett innebär många saker, men främst handlar det om att uppmärksamma andra spelare på olika sätt. Vissa saker om golfetikett är självklara (hälsa vid klubben, etc.) och vissa saker du lär dig på golfbanan och med tiden (t.ex. inte trampa på andra spelares puttlinjer).
Golfreglerna ses över under nybörjarkursen. Ingen lär sig reglerna över en natt, och den viktigaste lärdomen i kursen är hur man använder regelboken. Det är därför en bra idé att sammanfatta reglerna flera gånger om året. Reglerna ändras och revideras vartannat år. Naturligtvis är förändringarna små och de grundläggande golfreglerna har varit oförändrade i århundraden.
4) Spelfärdigheter: Säkerhetsfaktorer, att ta hand om golfbanans skick och regler och etikett har dock nämnts här först, eftersom de faktiskt är ännu viktigare än spelfärdigheter. Naturligtvis krävs en del färdigheter för att klara av spelet på banan, men man utvecklas även under spelets gång. Du kan t.ex. be en fadder komma med och spela några  rundor med dig för att hitta ditt sätt att spela.

Greencard i fickan, får jag spela nu?

Naturligtvis, efter att ha slutfört greencard är du välkommen att spela på den stora banan. I praktiken innebär detta att du ska vara medlem i en golfklubb. Om du deltar i nybörjarkursen blir du automatiskt medlem vid Vasa Golf.

Du kan välja att köpa antingen en säsongsspelsrätt eller betala greenfee avgift (dvs. du betalar enskilt för varje runda du spelar.)
Det är lätt att bli medlem i Vasa Golf och det kostar 170 € (anslutningsavgift, betalas en gång) och en årlig medlemsavgift på 130 €.  För juniorer ( max 21 år ) är medlemsavgiften 65 € och ingen anslutningsavgift behöver betalas.
Förutom medlemskapet får du: försäkring, Finlands Golfförbunds medlemstidning (8 nummer per år) och Vasa Golf ry:s Fore tidning. När du är medlem i golfklubben är det bra att tänka på hur mycket du ska spela. Om du bara spelar några rundor om året (mindre än 15 rundor / år), eller om du inte har bestämt dig ännu om detta är din sport, kanske du vill spela genom att betala en greenfee avgift. Om du spelar mer bör du överväga att köpa en heltäckande spelrätt på en golfbana.
Arto Sirviö, verksamhetsledare för Vasa Golf  rf,  ger dig ytterligare information om att bli medlem och om spelavgifter,  tfn 040 0595 432, arto.sirvio@vag.fi

Hur är det med handikappgränser, vad är de?

Många golfbanor har handikappbegränsningar för att säkerställa speltakten på banan. Vid Vasa Golf kan däremot alla medlemmar spela genast de slutfört greencard (handikappet 54). Handikappet kan sänkas genom att spela handikapprundor. Med 54 i handikapp får spelaren slå i genomsnitt tre slag över par på varje hål. Med 36 i handikapp får spelaren slå i genomsnitt 2 slag över par på varje hål.

Medlemskap, spelrätt, aktie?

Det är ofta svårt för en nybörjare att förstå skillnaderna mellan medlemskap, spelrätt och aktieägare.

Här är ett litet förtydligande:
1) Medlemskap avser vanligtvis medlemskap i en idrottsförening, i detta fall en golfklubb. Det garanterar vanligtvis inte rätten att spela ännu, dvs ingår inte en avgift för att använda golfbanan.
2) Rätten att spela (hyrd) innebär att spelaren har rätt att spela fritt på golfbanan när banan normalt är öppen. I praktiken innebär det att en spelare kan spela varje dag under spelsäsongen om hen känner för det. Naturligtvis kan banan i undantagsfall behöva stängas.
(3) Ägaren till en golfaktie äger praktiskt “en del av banan”. Golfaktiebolag är, med få undantag, ideella bolag i Finland. I praktiken fungerar golfaktiebolag (inklusive Oy Kråklund Golf Ab i Vasa) som bostadsbolag. Aktieägarna bestämmer vilken vårdnivå som upprätthålls på banan, hur mycket utrymme gästspelarna får och vilka de årliga bolagsavgifterna är. I praktiken varierar lönsamheten för att äga aktier beroende på efterfrågan. Dvs när det finns ett stort antal spelare blir banan överbelastad och antalet gästspelare är begränsat (med tidsgränser, prisökningar etc.). I detta fall avslöjas aktieägarnas rättigheter.
Situationen kan variera och på lång sikt är det en investering i den egna hobbyn att äga en golfaktie. Som aktieägare  garanterar du dig själv – och kanske dina barn – möjligheten att ha en hobby senare. Oy Kråklund Golf Ab utvecklar kontinuerligt betydande kontantvärderade extra förmåner för aktieägare både i Vasa och på andra områden i Österbotten.
 Läs mer om aktieägarförmåner.
Vasa Golf rf har aktier att hyra/sälja. Ytterligare information om aktieförsäljningen tillhandahålls av verkställande direktör Arto Sirviö t. 0400 595 432 .

Summa summarum – instruktioner för personer som funderar på att börja spela golf:

1) Anmäl dig till en nybörjarkurs i golfbana eller ta en privat lektion från Pro. Så här lär du dig enkelt de mest krävande spelhemligheterna.
2) Efter att ha övat tillräckligt, få ett green card
3) Bli medlem i en golfklubb; du kan spela de första omgångarna med en greenfee avgift eller köpa spelrätt till sommaren (om du redan vet att du spelar mycket)
4) Hyr en rätt att spela på golfbanan (medan du redan spelar mer)
5) Överväg att köpa en aktie, särskilt nu när priserna är rimliga