caddiemaster@vag.fi

Anmälning

Anmälning

Anmälning via Nexgolf linken 

Regler

Tävlingarna underlyder golfens internationella regler (Rules of Golf). För detta finns regelböcker både på finska och på svenska. Dessutom används lokala regler och tävlingsföreskifter vilka är utgivna av Finska Golfförbundet (Hard Card 2022).

Spelarens skyldighet är att känna till reglerna samt föreskrifterna för gällande tävling. Plikterna grundar sig på golfregler och tävlingsregler. Till spelets regler hör också Amatörreglerna och Handicapregler.

När man anmäler sig till en tävling som arrangeras av Vasa Golf, förbinder spelaren sig till att följa också av Golfförbundets godkända regler och tävlingsvillkor, såsom dopingbestämmelser, principer för etiska och ärliga grunder. Spelarens egen hemmaklubb, Vasa Golf rf. samt Golfförbundets styrelse har straffbefogenhet i tävlingar eller i samband med dessa.

 

Om HCP

I tävlingar är handicappets övre gräns 36, om inte tävlingsföreskrifterna annat nämner. Professionella, som inte har WHS-handicap, spelar med +3.

 

 Uppgifter om tee-placeringen samt vilka banor som spelas

Alla tävlingar är öppna och spelas från klubb-tee, om inte annat meddelas i tävlingsföreskrifterna. Alla som spelar i samma serie, använder samma tee. Om tävlingen innefattar juniorserie, spelar dessa från röd-tee, om tävlingsföreskrifterna inte annat omnämner. Tävlarens tävlingshcp bestäms utgående från spelad tee.

Ban-sammansättningen för tävlingen strävar man, att fastslå, redan i tävlingsinbjudan. Tävlingsledaren har rätt att ändra ban-sammansättningen före tävlingen, om förhållanden så fordrar.

Anmälningen

Föreningens medlemmar – med egna koder via Nexgolf, per telefon till caddiemastern eller till anslagstavlan.

Anmälningstiden för öppna tävlingar bör göras senast, (om inte annat meddelas), på torsdag kl. 14:00 för lördagens tävling och senast på fredag kl. 14:00 för söndagens tävling.

Gästande spelare – anmälningen till anslagstavlan, via telefon (040 5268666) eller via e-mail caddiemaster@vag.fi

Efteranmälan

Efteranmälan tillåts av tävlingsledaren, om inte tävlingsföreskrifterna förbjuder detta. Medlemmar i Vasa Golf betalar dubbelavgift och startiden bestäms alltid av tävlingsledaren.

Annullering

För annulleringen bör finnas giltig orsak; t.ex. sjukdom eller plötslig familjeorsak. Dåligt väder eller opasslig starttid är icke giltiga orsaker. Annulleringen bör alltid meddelas senast en timme före egen start, antingen till tävlingsledaren eller till caddiemastern. Om annulleringen inte gjorts enligt föreskrifterna, kan spelaren få en veckas tävlingsförbud och förutsätts också att tävlingsavgiften betalas.

Spelhastighet

Helhetstid för ronden får icke överskrida 4 timmar och 15 minuter. Gruppen får inte lämna mera än en banlängd från föregående grupp. Tidtabellen för varje hål finns hos tävlingsledare/domare. För övrigt gäller regel 5.6.

Tävlingsledning

Tävlingen leds av en medlem från tävlingskommittén. Han/Hon fungerar också som domare. Namnet på tävlingsledare/domare är nämnt i tävlingsprogrammet.

 

Kommitté avbryter spelet

(Kommitté procedur 6E)

Långt sirenljud:  Avsluta omedelbart

Tre sirenljud: Avbrott av spelet

Två sirenljud: Spelet fortsätter

Återlämning av tävlingskort

Spelaren bör returnera tävlingskortet till tävlingskansliet (caddiemastern) omedelbart efter tävlingsrondan. De elektroniska korten lämnas in enligt tävlingsdirektiven.

Avgörandet vid samma resultat

Slagspel och poängbogey

Om resultat i slagspel med handicap, är samma, är vinnaren alltid den som har lägsta exakta hcp, om inte tävlingsföreskrifterna annat anger.

I scratchtävlingar avgörs vinnaren alltid med matematiska metoden, om inte tävlingsföreskrifterna annat uppger.

Om tävlingen startat från två eller flera tee, avgörs resultaten alltid enligt banornas nummerordning.

Matchplay

Om resultatet i matchplay efter på förhand bestämda antal hål, är lika, skall spelet fortsätta omedelbart, hål efter hål, börjande från första tee tills vinnaren är klar, om inte tävlingsföreskrifterna annat uppger.  I matchspel med hcp, träder hcp på nytt ikraft.

Hcp-grupperna i tävlingar, om inte annat meddelas i tävlingsföreskrifterna

Tävlingar har normalt två serier:

A-serie, slagspel med hcp (oberoende av hcp)

B-serie, poängbogey med hcp (oberoende av hcp)

Om spelaren inte uppger serie vid anmälningen, placeras spelaren alltid till

A-serie. Junior kan alltid välja, om han/hon vill spela i allmänna- eller juniorserien. Om minst 5 juniorer anmäler sig till tävlingen, spelas juniorserie, om inte tävlingsföreskrifterna förbjuder detta.  I så fall deltar junioren antingen i öppna- eller i juniorserie.

Priser

I tävlingar belönas alltid ett bestämt antal spelare, oberoende spelarantalet. Dessutom strävar man att alltid belöna bästa scratch-resultat samt bästa damen. Scratchpriset delas endast i A-serien. Tävlaren kan få endast ett pris per tävling, undantaget specialpriser.