caddiemaster@vag.fi

Kråklund Golf

Kråklund Golf

Vasa Kråklund golfbana ligger sju kilometer  från stadens centrum. Där spelades golf för första gången 1969. Efter att banan ändrats och förstorats ett flertal gånger var 18-hålsbanan klar 1993. Den svenska arkitekten Björn Eriksson  har dragit upp linjerna för de senaste ändringarna och utvidgningarna. I juli 2006 kunde 27 hål tas i bruk.

De hål som togs i bruk 1993 ( de gamla 1 – 9 ) utgör numera den gula banan. Den vita banan som startar vid klubbhuset och den blå banan som startar vid rangen består delvis av de nya hålen som blev klara 2006 och delvis av de gamla hålen 10 – 18. Den lätta gula banan löper genom ett åkerlandskap. Den vita och blå banan består av hål som växlar mellan parklandskap och stenig skogsmark. Både den blå och vita banan är synnerligen krävande trots att hålen är relativt korta.