caddiemaster@vag.fi

Träningsområden

Träningsområden

RANGE

Gräsrange, 10 uteslagsplatser med mattor under tak. Rangen är öppen varje dag mellan kl. 08.00- 20.00.

Bollautomaten fungerar både med mynt och poletter; med 2 € får man 30 bollar. Poletter kan köpas från caddiemastern.

PUTTOMRÅDE

Puttområden finns framför klubbhuset och vid rangen. Chippslagen är tillåtna endast på rangens puttområde.

NÄRSPELOMRÅDE

Mittemot parkeringsområdet finns ett närspelområde.