toimisto@vag.fi

Klubbkommitén

Klubbkommitén

Klubbkommiténs mål är att förbättra golfbanans- och klubbens allmäna utseende, skapa en bättre gemenskap och blåsa liv i klubbkulturen.

 

Kommiténs medlemmar:

Juha Saranpää (ordförande)

Esa Penjala

Vesa Piilikangas

Taru Ruutiainen

Martin Hemming

Mikko Aho