toimisto@vag.fi

Klubbkommitén

Klubbkommitén

Klubbkommiténs mål är att förbättra golfbanans- och klubbens allmäna utseende, skapa en bättre gemenskap och blåsa liv i klubbkulturen.

 

Kommiténs medlemmar:

Ordförande
Taru Ruutiainen

 

  • Martin Hemming
  • Vesa Piilikangas
  • Esa Penjala
  • Mikko Aho
  • Antti Vanne
  • Jari Perkiö