toimisto@vag.fi

Lokala reglar

Lokala reglar

Vasa Golf rf börjar använda Finlands Golfförbunds lokala regler (Hard Card)

Länk till nya lokala regler: Hard Card 2019

Vasa Golf inväntar översättning av lokala reglerna från Finlands Golfförbund.