caddiemaster@vag.fi

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Tävlingskommitté

Välkomna till tävlingskommitténs, för Vasa Golf, sidor

Tävlingskommittén ansvarar för Vasa Golf rf:s tävlingsverksamhet tillsammans med övriga kommittéerna. Målet är att få med medlemmarna i tävlingsverksamheten.

Andra uppgifter är att förbereda tävlingskalendern och ansvara för tävlingarrangemangen tillsammans med de andra kommittéerna. Tävlingskommittén ansvarar även för tävlingsreglerna, lokala reglerna, domare och representativa spelarkontrakten tillsammans med verkställande direktören.

Tävlingskommittén välkomnar alla spelare att delta i tävlingarna.

Tävlingskommitténs sammansättning

Ordförande

Kari Haavisto
haavisto.kari@gmail.com
040 8371 383

 • Pasi Ekholm, Kapten
 • 040-7788332
 • pasi.ekholm@kolumbus.fi

 

 • Päivi Ekholm
 • 040-5245554
 • paivi.ekholm@wasatalent.fi

 

 • Thomas Ferm
 • 050-42 23052
 • thomasferm@live.com

 

 • Esko Heikkinen
 • 0400-264196
 • eskoheiesko@gmail.com

 

 • Janne Laaja
 • 050-5416070
 • jtlaaja@outlook.com

 

 • Aleksi Jokela
 • 045 3489449
 • aleksi.jokela.21@gmail.com

 

 • Pauli Räihä
 • 0400-925461
 • pauli.raiha@netikka.fi

 

 • Arto Sirviö
 • 0400-595432
 • arto.sirvio@vag.fi