caddiemaster@vag.fi

Feedback

Feedback

Vill du ge feedback? Det lyckas på flera olika sätt:

  • Elektorniskt kan du ge feedback här
  • Skicka epost till palaute@vag.fi
  • På banan finns QR-koder på infotavlorna, med hjälp av dem ger du snabbt och enkelt feedback. Du kan även bifoga bild/video.
  • Vid klubbhuset finns en feedback-station. Där ger du smidigt feedback när du anländer eller åker från golfbanan.