caddiemaster@vag.fi

Master Plan

Master Plan

Mål

Utgående från Master Plan görs årligen en plan på förbättrings- och utvecklingsområden.

 

Med hjälp av Master Plan är det lättare att förutse och planera underhåll och reparationer i god tid. När planeringen görs i god tid finns det tid att budgetera pengar och säkerställa att rätt personer deltar i arbetet under processens gång.

 

Föreningens styrelse kan med hjälp av Master Plan konkretisera och berätta om banans förbättrings- och utvecklingsområden till föreningens medlemmar.