caddiemaster@vag.fi

Bevattning av banan

Bevattning av banan

Bevattning av banan

Bevattning av banan

Banan vattnas dagligen enligt följande schema:
White: med början kl. 17 och kl. 20
Yellow: med början kl. 17 och kl. 20
Blue: med början kl. 18 och kl. 21
Bevattningen tar tre minuter åt gången.
Under dagen görs bevattningen så, att den inte stör spelarna.