toimisto@vag.fi

Klubbkommitén informerar

Klubbkommitén informerar

Klubbkommitén har grundats från herrkommiténs grund. Klubbkommiténs mål är att förbättra golfbanans- och klubbens allmäna utseende, skapa en bättre gemenskap och blåsa liv i klubbkulturen. Kommiténs medlemmar är Juha Saranpää (ordförande), Sari Pirttimäki, Vesa Piilikangas, Taru Ruutiainen, Martin Hemming och Mikko Aho.

Inom snar framtid kommer kommitén att ordna en Webropol feedback-tjänst, där de önskar få rikligt med feedback från medlemmarna. Mera information senare.

Du kan även ge feedback direkt till kommiténs medlemmar.

 

Tisdagen 31.5.2022 ordnar kommitén ett feedback-tillfälle vid klubbhuset kl. 13:00-17:00. På plats är kommiténs medlemmar och lyssnar på medlemmarnas tankar och önskemål.

Välkommen!