toimisto@vag.fi

Pelaaja Ensin – medlemsundersökning

Pelaaja Ensin – medlemsundersökning

Bästa spelare.

Vårt mål är att ständigt utveckla Vasa Golfs samfund. Därför har vi beslutat fortsätta vårt sammarbete med Suomen Golfliitto och deras projektsammarbetspartner Players 1st.

”Pelaaja Ensin” – medlemsundersökningen ger oss möjligheten förbättra vår verksamhet utgående från era upplevelser samt följa med i vår utveckling.

Vi vill fortfarande förbättra vår vetskap om förhållanden och faktorer, som påverkar våra kunders upplevelse. Denna information ger oss en unik möjlighet att förbättra vår golfgemenskap, så att du som spelare är våran prioritet och du får den bästa möjliga upplevelsen när du besöker oss.

Av undersökningens tekniska del ansvarar Golfförbundets projektsammarbetspartner, danska Players 1st.

Svaren behandlas fullständigt anonymt och medlemsinformationen används endast för att förverkliga undersökningen och förbättra verksamheten.

Alla myndiga medlemmar får en inbjudan till att delta i undersökningen under säsongen. Den första undersökningen kör igång 31.5.

 

Med vänliga hälsningar,

Oy Kråklun Golf Ab

Vaasan Golf rf