caddiemaster@vag.fi

Seniorernas golfträningar

Seniorernas golfträningar

Seniorernas golfträningar

Seniorernas golfträningar

23.05 Chippkl 18.00 – 19.00 finskspråkig undervisningkl 19.00 – 20.00 svenskspråkig undervisning30.05. Putt

klo 18.00 – 19.00 svenskspråkig undervisningklo 19.00 – 20.00 finskspråkig undervisning

 

Deltagarantal 10 per kurs. Deltagaravgift 10€.

Conny Södergård håller kursen.

 

Anmälan i NexGolf / till Caddiemastern.