caddiemaster@vag.fi

Aktuellt från banan

Aktuellt från banan

Aktuellt från banan

Aktuellt från banan

Som många säkert lagt märke till, har vi lämnat en större del av ruffen oklippt än vad Vasa Golf är van vid. Bakomliggande orsakerna är flera.

 

1. Miljöpåverkan

Genom att lämna områden oklippta, kan vi erbjuda t.ex. pollinerare och ruvande fåglar större livsmiljöer och skyddsplatser åt andra. Det här stöder biodiversiteten och ett mångfaldigare ekosystem.

2. Hållbar utveckling

Att lämna ett större område oklippt minskar vårt koldioxidavtryck. Vi föbrukar mindre bränsle, våra utsläpp minskar och vi använder mindre växtskyddsmedel och gödningsmedel. Användningen av växtskyddsmedel regleras ständigt och vi måste hållas med i utvecklingen.

3. Naturens estetik 

Områden som är i naturligt tillstånd avgränsar spelområden tydligt och erbjuder mångsidigare och intressantare lanskap på banan.

4. Kvalité

Området att klippa minskar med omkring 50%, vilket frigör arbetstimmar till att ta hand om spelområdet och spelytorna på ett bättre sätt. På detta sätt kan vi uppnå ett mer färdigställt utseende och spelområden med högre kvalite.

5. Ekonomisk påverkan

Att inte klippa raffarna på ett lika stort område frigör ca 10 000 euro per säsong, som kan användas på ett smartare sätt och ta hand om banan och utveckkla den.

 

Jag förstår att det är en stor förändring och det tar tid att vänja sig. Jag hoppas på spelarnas stöd och förståelse, när vi försöker uppehålla en balans mellan miljövänlig banskötsel och banskötsel med hög kvalitet. Jag tror på att vi kan tilllsammans njuta av en vacker, hållbar och miljövänlig golfbana,

 

Alex Portaankorva

Tillfällig banmästare