caddiemaster@vag.fi

Robotklipparna vid Vasa Golf

Robotklipparna vid Vasa Golf

Robotklipparna vid Vasa Golf

Robotklipparna vid Vasa Golf

Robotklipparna och golf

Robotklipparna arbetar nästan dygnet runt under sommaren och även när spelet är i gång. Det är helt klart att bemötanden med dessa små arbetare kommer att ske. Här en sammanfattning på de vanligaste frågorna och svar på dem:

 

Vad ska  jag göra om roboten kommer emot mig?

Roboterna är utrustade med ultraljudsensorer och de känner av hinder framför dem. Roboten saktar ner när den närmar sig ett hinder, men fortsätter att röra sig ända tills den träffar och ger hindret en lätt knuff. När roboten träffat hindret vänder den om och fortsätter klippa. Som spelare kan man t.ex. placera sin bäg framför klipparen om man tycker att den stör och då kommer roboten ändra riktning.

 

Vad ska jag göra om roboten klipper över min boll?

Om en så olycklig situation sker (vilket är ganska så osannolikt, eftersom området är så stort) kommer klipparen att göra små märken, om några alls, på bollens yta. Robotens blad ger vika när de träffar ett fast föremål och därmed har de inte kraft att skära sönder en golfboll. Enligt golfregelerna kan bollen bytas ut, ifall bollen går sönder på detta vis. Om detta händer, ska man rapportera om det till caddiemastern, som skriver en rapport om det som inträffat. På detta vis kan vi samla in värdefull data.

 

Vad ska jag göra om roboten flyttar min boll, efter att bollen stannat?

Bollen ska då flyttas till den originella platsen utan straff.

 

Vad händer om bollen träffar roboten när bollen ännu är i rörelse?

Bollen kan studsa iväg åt något håll när den träffar roboten. Om detta händer, ska man fortsätta spelet därifrån vart bollen studsat.

 

Roboten har fastnat eller åkt ner i ett hinder?

Detta kan vara en vanlig syn nu på våren, då robotarna har just blivit installerade. Roboterna följer trådarna i utkanten av området och kommer att så småningom hitta alla problem-områden. Det är oerhört viktigt att spelarna inte rör klipparna. Klipparna har vassa blad och roboterna har alarm som reagerar om man flyttar dem utan lov. Vasa Golfs duktiga personal har skolats att lösa problem som kan uppstå med robotarna och när problem uppstår åtgärdas de så snabbt som möjligt.