caddiemaster@vag.fi

nybörjarkurs – bekanta dig med golf

nybörjarkurs – bekanta dig med golf

BEKANTA DIG MED GOLF

 

En livslång hobby

Enligt studier förlänger golf livlängden upp till 5 år. Som bäst går man från fem till tio kilmoeter i naturen under en golfrunda. Man kan börja golfa i alla åldrar. Golf kan vara en hobby eller en tävlingsgren, du bestämmer själv!

 

Som följande kan du bekanta dig med grunderna i tekniken i ett golfslag samt golf-etiketten och de viktigaste reglerna.

 

 

Golfslagen – grunder

I Golf använder man olika klubbor för olika typer av slag. I golf behövs många olika typer av slag och på nybörjarkursen lär du dig de viktigaste. Slagen utvecklas när du övar och spelar. Genom att googla eller se på youtube kan du hitta mera information om bl.a. olika slagen inom golf.

 

Före man börjar slå måste man lära sig rätt grepp om klubban. På följande video visar Golf Pro Mikael Piltz hur man tar rätt grepp (på finska): https://youtu.be/MaXaMNin1LM

På följande videon kan du se startpositionen för slaget: https://youtu.be/ezpci76-Ouw

Och hur kroppen roterar under slagets gång: https://youtu.be/narw-Zta2TY

 

 

Här presenteras golfslagen i den ordning de oftast spelas på banan:

 

Utslag

I golf slås första slaget i tur och ordning, oftast bestäms ordningen av föregående hålets resultat, men alltid så att de som slår längst bort ifrån slår först.

 

Utslaget kan slås med vilken klubba som helst. Oftast med en klubba man kommer så långt som möjligt med, därför är drivern eller en annan träklubba ett vanligt val. Utslag som slås med drivern kallas för draivar.

 

På par 3-banor (som är lite kortare och de ”önskade” resulatetet är tre slag) försöker man oftast slå bollen på första slaget till greeenen. Då väljer man en klubba som slaget flyger rätt längd med.

 

På par 4- och par 5-banor (”önskat” resultat fyra och fem slag) förösker man slå utslaget på fairwayn, för att följande slag ska vara så lätt som möjligt.

 

VIDEO på draive: https://youtu.be/S8w3Ts6ptsg

 

 

Långt slag

Ett vanligt längre slag slås med full sving med valbar klubba. Slaglängden varierar beroende på klubba och spelare, allt från 80m upp till t.o.m. 300m.

 

VIDEO om övning: https://youtu.be/DZR1459ObV0

 

Pitch

Pitch är ett kortare slag, som ofta används när man närmar sig greenen. En pitch är oftast 20-80m lång. Slaget flyger högt, och vid ett lyckat slag stannar bollen snabbt när den landat.

 

Chipp

En chipp är kortare och bollen rullar längre än i en pitch. Man chippar ofta när man är nära greenen.

 

VIDEO på chipp från fairwayn: https://youtu.be/ELcZ7ZPKTzI

 

Bunkerslag

När avståndet är kort, slår man oftast med en sandwedge från bunkern. Man försöker lyfta bollen för att komma ur bunkern och komma så nära hålet som möjligt. I bunkersalgen är tekniken lite annorlunda än i de övriga slagen. I bunkerslaget är det meningen att man ska träffa sanden bakom och under bollen för att lyfta den.

 

I fairway bunkrar där avståndet till hålet är längre kan i princip vilken klubba som helst användas, beroende på hur bollen ligger, avstånd och förmåga.

 

VIDEO grunderna i ett bunkerslag: https://youtu.be/9Mp1S1gsUGk

 

Putt

Med putter slår man (puttar) på greenen och ibland från green-kanten. I en putt rullar bollen längs marken mot hålet och till sist ner i hålet.

 

 

VIDEO om puttning: https://youtu.be/qmP5fCHyo6Y

 

Kort om golfregler:

I golf är ärlighet en viktig del av spelet. De tre viktigaste reglerna är:

  1. Spela banan som den är.
  2. Spela bollen från dess position, flytta den inte.
  3. Ifall bollen inte kan spelas enligt ovanstående, spelar man enligt regelboken.

 

TIPS: Ladda ner appen ”Rules of golf” för att ha lätt åtkomst till reglerna.

 

Golfetikett

En ny golfare bör lära sig följande saker genast:

  • FORE-ropet i farliga situationer, slagordning, placering av sig själv vid egna samt andras slag, rask speltakt, förbättring av slagmärken och att uppmärksamma banarbetarna under spelet.

 

På Remson Golf:s hemsida hittas omfattande information om etikett: http://www.remsongolf.fi/sv/foreningen/regler-och-etikett